Přírodní vědy

54 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekologie lesa
 • Forest Ecology (EN)
 • Forest Phytology (EN)

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytical Geochemist (EN)
 • Analytický geochemik
 • Anatomie a fyziologie rostlin

a dalších 40 programů

43 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Aplikovaná matematika | Matematické modely a jejich aplikace
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Environmentální geoinformatika
 • Obnova krajiny
 • Ochrana životního prostředí
4 programy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytical methods (EN)
 • Bioanalytické metody
 • Bioorganic Chemistry (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Ochrana zvířat, welfare a etologie
 • Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie
 • Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
3 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná geologie
 • Důlní měřictví
 • Důlní měřictví a geodézie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Econometrics and Operation Research (EN)
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Statistics (EN)
 • Statistika
4 programy

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Biofyzikální chemie
 • Biophysical Chemistry (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání (jednooborový)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Didaktika geografie
 • Didaktika geografie (EN)
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
4 programy

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Klinická biochemie
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie

a další 4 programy

7 programů