Nalezli jsme 48 škol

Druhá šance je zde! FF ZČU v Plzni přijímá přihlášky do 31.8. Zjistit více!

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Marketing a management
2 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Zpracování a zneškodňování odpadů

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Informační a řídicí technologie
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Inteligetní systémy s roboty

a dalších 6 programů

9 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikální měření a modelování
 • Aplikovaná biologie a ekologie
 • Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika
 • Didaktika fyziky
4 programy

Fakulta strojní

 • Výrobní stroje a zařízení
 • Teoretický základ strojního inženýrství
2 programy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Podniková ekonomika a management specializace Finance podniku
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Technická fakulta

 • Zemědělská technika
 • Technologická zařízení staveb
2 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Polymerní materiály a technologie
 • Technologická zařízení
2 programy

Fakultu materiálově-technologická

 • Ekonomika a management v průmyslu
 • Automatizace a počítačová technika v průmyslu
 • Tepelná technika a keramické materiály

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojní

 • Technická diagnostika, opravy a udržování
 • Strojírenská technologie
2 programy

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Systémové inženýrství a informatika
1 program

Fakulta informatiky a statistiky

 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Econometrics and Operation Research (EN)
2 programy