Nalezli jsme 23 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika
 • Matematika (EN)
 • Biofyzika

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Matematika
 • Geomatika
 • Aplikovaná mechanika

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Didaktika matematiky
 • Nanotechnologie

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika matematiky
 • Didaktika matematiky (EN)
 • Didaktika chemie
 • Didaktika chemie (EN)
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Matematika v elektroinženýrství
 • Mathematics in Electrical Engineering (EN)
 • Teleinformatics (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Obecné otázky matematiky
 • Obecné otázky matematiky (EN)
 • Matematická analýza (EN)

a dalších 74 programů

77 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Obecné otázky matematiky a informatiky
 • Obecné otázky matematiky a informatiky (EN)
 • Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika

a dalších 45 programů

48 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Komunikační technologie
 • Kybernetika

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Matematický ústav v Opavě

 • Matematická analýza
 • Mathematical Analysis (EN)
 • Geometrie a globální analýza
 • Geometry and Global Analysis (EN)
4 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Econometrics and Operation Research (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové metody ve vědě a technice
 • Computer Methods in Science and Technology (EN)
 • Aplikované nanotechnologie
 • Applied nanotechnology (EN)
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Hydrobiologie
 • Entomology (EN)
 • Ecosystem Biology (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Inženýrská informatika
 • Automatické řízení a informatika
 • Automatic Control and Informatics (EN)
 • Engineering informatics (EN)
4 programy