Nalezli jsme 26 škol

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika
 • Mathematics (EN)
 • Biofyzika a fyzika nanostruktur

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Didaktika matematiky
 • Aplikovaná matematika
 • Nanotechnologie

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika matematiky
 • Mathematics Education (EN)
 • Didaktika chemie
 • Didactics of Chemistry (EN)
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika a statistika
 • Mathematics and Statistics (EN)
 • Vědy o živé přírodě

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta stavební

 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Mathematics in Civil Engineering (EN)
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Bioinformatika a výpočetní biologie
 • Informatika a výpočetní vědy

a dalších 5 programů

8 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Numerická a výpočtová matematika
 • Obecné otázky matematiky a informatiky
 • Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika

a dalších 43 programů

46 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Aplikovaná matematika | Matematické modely a jejich aplikace
 • Dějiny a společnost v moderní době
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Matematická gramotnost ve vzdělávání
1 program

Fakulta elektrotechnická

 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
1 program

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Matematické inženýrství
 • Jaderná chemie
 • Jaderné inženýrství

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Elektronika a komunikační technologie
 • Teleinformatika
 • Electronics and Communication Technologies (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Econometrics and Operation Research (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikované nanotechnologie
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)
 • Applied Nanotechnology (EN)

a další 3 programy

6 programů