Nalezli jsme 24 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika
 • Mathematics (EN)
 • Analytická chemie heterogenních systémů

a další 3 programy

6 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Matematika
 • Aplikovaná mechanika
 • Informatika a výpočetní technika

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Didaktika matematiky
 • Nanotechnologie

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika matematiky
 • Didaktika matematiky (EN)
 • Didaktika chemie
 • Didaktika chemie (EN)
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika a statistika
 • Molekulární a buněčná biologie a genetika
 • Bioanalytical chemistry (EN)

a dalších 35 programů

38 programů

Fakulta stavební

 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Mathematics in Civil Engineering (EN)
2 programy

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Obecné otázky matematiky a informatiky
 • Obecné otázky matematiky a informatiky (EN)
 • Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika

a dalších 45 programů

48 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Výpočetní vědy
 • Informatika

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechnická

 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Electronics and Communication Technologies (EN)
 • Elektronika a komunikační technologie
 • Teleinformatika

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Econometrics and Operation Research (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Applied Nanotechnology (EN)
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)
 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Aplikované nanotechnologie
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Botany (EN)
 • Fyziologie a vývojová biologie
 • Biochemistry (EN)

a dalších 20 programů

23 programů