Nalezli jsme 20 škol

Má smysl studovat MBA? Zjistěte to přímo od absolventů!

Pedagogická fakulta

 • Didaktika matematiky
 • Didaktika matematiky (EN)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání

a dalších 21 programů

24 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Obecná matematika
 • Finanční matematika
 • Obecné otázky matematiky a informatiky

a dalších 91 programů

94 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Matematické inženýrství
 • Matematická informatika
 • Aplikované matematicko-stochastické metody

a dalších 11 programů

14 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Bioinformatika
 • Biologie
 • Molekulární biologie a biochemie organismů

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Logika
 • Logika (EN)
 • Informační studia a knihovnictví
 • Logic (EN)
4 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
 • Elektroenergetika
 • Aplikovaná elektrotechnika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Matematické metody v ekonomii
 • Statistické metody v ekonomii
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Econometrics and Operation Research (EN)
4 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
1 program

Fakulta strojní

 • Výrobní stroje a zařízení
 • Teoretický základ strojního inženýrství
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních věd

 • Economics and Finance (EN)
 • Ekonomie a finance
2 programy

Technická fakulta

 • Zemědělská technika
 • Technologická zařízení staveb
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Logistika a řízení dopravních procesů
2 programy

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření Marketing a brand management
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Startup a podnikání

a dalších 30 programů

33 programů