Nalezli jsme 44 škol

Podej si přihlášku na         VUT do konce března   Calendar Date 31 icon   a začni měnit svět! TADY MŮŽEŠ NĚCO ZMĚNIT! 

Přírodovědecká fakulta

 • Didaktika matematiky
 • Aplikovaná matematika
 • Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 16 programů

19 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika pro vzdělávání
 • Učitelství matematiky pro SŠ
 • Počítačové modelování ve vědě a technice

a dalších 14 programů

17 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika matematiky
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika

a dalších 8 programů

11 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika a statistika
 • Mathematics and Statistics (EN)
 • Microbiology (EN)

a dalších 38 programů

41 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol
2 programy

Fakulta stavební

 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Mathematics in Civil Engineering (EN)
2 programy

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Numerická a výpočtová matematika
 • Obecné otázky matematiky a informatiky
 • Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika

a dalších 43 programů

46 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Aplikovaná elektronika
 • Komunikační a informační technologie

a dalších 13 programů

16 programů

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Matematická gramotnost ve vzdělávání
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství matematiky pro základní školy (dvouoborové)
 • Logopedie (jednooborové)
 • Speciální pedagogika

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Matematické inženýrství
 • Jaderná chemie
 • Fyzikální inženýrství

a dalších 5 programů

8 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management výroby firem
 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb
 • Podniková ekonomika - specializace Marketing a mezinárodní obchod
 • Podniková ekonomika - specializace Management podnikových procesů
4 programy

Fakulta strojní

 • Strojírenství
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Inovační a průmyslové inženýrství
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Informační systémy
 • Ekonomická geografie

a další 2 programy

5 programů

University College Prague

 • Účetnictví a finanční řízení podniku - specialzace Finanční a účetní systém veřejného sektoru
 • Účetnictví a finanční řízení podniku - specialzace Audit a finanční controlling
 • Účetnictví a finanční řízení podniku - specialzace Účetní a daňový profesionál
 • Účetnictví a finanční řízení podniku - specialzace Krizový manažer / Risk manažer
4 programy