Nalezli jsme 42 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta aplikovaných věd

 • Matematika
 • Aplikovaná mechanika
 • Geomatika

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)

a dalších 12 programů

15 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro SŠ (jednooborové)

a dalších 10 programů

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika matematiky
 • Didaktika matematiky (EN)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání

a dalších 9 programů

12 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika a statistika
 • Geologie
 • Geoenvironmentální rizika a sanace

a dalších 39 programů

42 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Matematické modely a jejich aplikace
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol
3 programy

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Numerická a výpočtová matematika
 • Obecné otázky matematiky a informatiky
 • Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika

a dalších 42 programů

45 programů

Fakulta stavební

 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Mathematics in Civil Engineering (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Telekomunikační technika
 • Informatika

a dalších 11 programů

14 programů

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
2 programy

Filozofická fakulta

 • Logika
 • Logika (EN)
 • Informační studia a knihovnictví
3 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Informační systémy
 • Ekonomická geografie
 • Analytická chemie heterogenních systémů
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management výroby firem
 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb
 • Podniková ekonomika - specializace Management podnikových procesů
 • Podniková ekonomika - specializace Marketing a mezinárodní obchod
4 programy

Fakulta strojní

 • Strojírenství
 • Inovační inženýrství
 • Konstrukce strojů a zařízení
3 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Zpracování a zneškodňování odpadů

a dalších 7 programů

10 programů