Nalezli jsme 48 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta aplikovaných věd

 • Matematika
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Softwarové inženýrství

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika (dvouoborové)
 • Obecné otázky matematiky
 • Učitelství matematiky pro SŠ (dvouoborové)

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná matematika (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro SŠ (jednooborové)

a dalších 26 programů

29 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika matematiky
 • Didaktika matematiky (EN)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Výpočetní matematika
 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Telekomunikační technika

a další 2 programy

5 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Matematika v elektroinženýrství
 • Mathematics in Electrical Engineering (EN)
 • Kybernetika, automatizace a měření

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Obecné otázky matematiky (EN)
 • Obecné otázky matematiky
 • Matematická analýza

a dalších 78 programů

81 programů

Ekonomická fakulta

 • Finanční a pojistná matematika
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Obchodní podnikání

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Obecné otázky matematiky a informatiky
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Obecné otázky matematiky a informatiky (EN)

a dalších 52 programů

55 programů

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
2 programy

Matematický ústav v Opavě

 • Mathematical Analysis
 • Matematická analýza
 • Geometry and Global Analysis
 • Geometrie a globální analýza
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Logika
 • Logika (EN)
 • Informační studia a knihovnictví
3 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
 • Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Informační systémy
 • Ekonomická geografie a regionální rozvoj

a dalších 5 programů

8 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb
 • Podniková ekonomika - specializace Management výroby
 • Podniková ekonomika - specializace Management podnikových procesů
 • Podniková ekonomika - specializace Marketing a mezinárodní obchod
4 programy

Fakulta strojní

 • Strojní inženýrství
 • Inovační inženýrství
 • Konstrukce strojů a zařízení
3 programy