Nalezli jsme 57 škol

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika
 • Aplikovaná matematika - Průmyslová matematika
 • Aplikovaná matematika - Matematika v ekonomické praxi

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Matematická biologie a biomedicína

a dalších 18 programů

21 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika
 • Matematika (sdružené studium)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium)

a dalších 23 programů

26 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika pro vzdělávání
 • Matematika ve firmách a veřejné správě
 • Aplikovaná informatika

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Matematika a její aplikace
 • Matematika a finanční studia
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Matematický ústav v Opavě

 • Obecná matematika
 • Matematické metody a modelování
 • Matematické metody v krizovém řízení
 • Matematické metody v ekonomii
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná matematika (dvouoborové)
 • Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 14 programů

17 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Obecná matematika
 • Finanční matematika
 • Matematika pro informační technologie

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Bioinženýrství
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • Aplikovaná fyzika - spec. biomedicínská technika

a dalších 10 programů

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Biomedicínská technika
 • Informatika

a dalších 9 programů

12 programů

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
2 programy

Fakulta pedagogická

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
1 program

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 22 programů

25 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta informatiky

 • Informatika - specializace Rozšířená matematika
 • Programování a vývoj aplikací
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika
 • Pedagogika - Matematika se zaměřením na vzdělávání

a dalších 9 programů

12 programů

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro ZŠ)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
 • Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

a dalších 40 programů

43 programů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
2 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Matematické inženýrství - specializace Matematické modelování
 • Matematické inženýrství - specializace Matematická fyzika
 • Matematické inženýrství - specializace Matematická informatika

a dalších 17 programů

20 programů