Nalezli jsme 71 škol

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika
 • Aplikovaná matematika - Průmyslová matematika
 • Didaktika matematiky

a dalších 27 programů

30 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika
 • Fuzzy matematika
 • Matematika (sdružené studium)

a dalších 41 programů

44 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Matematika
 • Obecná matematika
 • Matematické modelování

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika
 • Aplikovaná matematika
 • Matematika a statistika

a dalších 78 programů

81 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Matematika
 • Matematika a její aplikace
 • Matematika a finanční studia

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika pro vzdělávání
 • Učitelství matematiky pro SŠ
 • Matematika ve firmách a veřejné správě

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Aplikovaná matematika
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Aplikovaná matematika | Matematické modely a jejich aplikace

a další 4 programy

7 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná matematika
 • Matematické inženýrství
 • Applied Mathematics (EN)

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika matematiky
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika

a dalších 23 programů

26 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná matematika (dvouoborové)
 • Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 49 programů

52 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Obecná matematika
 • Finanční matematika
 • Numerická a výpočtová matematika

a dalších 74 programů

77 programů

Fakulta stavební

 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Mathematics in Civil Engineering (EN)
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Aplikovaná elektronika
 • Komunikační a informační technologie

a dalších 17 programů

20 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství informatiky a matematiky pro střední školy
 • Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy

a dalších 28 programů

31 programů

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Matematická gramotnost ve vzdělávání
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
3 programy

Fakulta pedagogická

 • Učitelství matematiky pro základní školy
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství technické výchovy pro základní školy
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro základní školy (dvouoborové)
 • Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 59 programů

62 programů

Fakulta informatiky

 • Informatika - specializace Rozšířená matematika
 • Teoretická informatika
 • Programování a vývoj aplikací
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro ZŠ)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Matematika (dvouoborové)

a dalších 80 programů

83 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy - matematika (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - matematika (dvouoborové)
2 programy