Nalezli jsme 69 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Matematické inženýrství
 • Matematická informatika
 • Aplikované matematicko-stochastické metody

a dalších 11 programů

14 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Bioinformatika
 • Demografie s ekonomií
 • Biologie

a dalších 9 programů

12 programů

Ekonomicko-správní fakulta

 • Matematické a statistické metody v ekonomii
 • Podniková informatika
2 programy

Filozofická fakulta

 • Logika
 • Logika (EN)
 • Informační studia a knihovnictví
 • Logic (EN)
4 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
 • Elektroenergetika
 • Aplikovaná elektrotechnika

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informatiky

 • Teoretická informatika
 • Programování a vývoj aplikací
2 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Matematické metody v ekonomii
 • Data a analytika pro business
 • Econometrics and Operation Research (EN)
 • Ekonometrie a operační výzkum
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Business administration - Economics Management of Services (EN)
 • Manažerská informatika
 • Business administration - Production Management (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta strojní

 • Strojírenství
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Inovační inženýrství
3 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Kybernetika, automatizace a měření
 • Electronics and Communication Technologies (EN)
 • Electrical Engineering - Power Systems and Automation (EN)

a dalších 32 programů

35 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
1 program

Fakulta informačních technologií

 • Matematické metody v informačních technologiích
1 program

Hornicko-geologická fakulta

 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Zpracování a zneškodňování odpadů
 • Environmentální inženýrství

a dalších 12 programů

15 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Marketing a management
2 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Informační a řídicí technologie
 • Information and Control Technologies (EN)
 • Automatické řízení a informatika

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informační technologie
 • Komunikační a řídicí technologie
2 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
1 program

Fakulta strojní

 • Výrobní stroje a zařízení
 • Teoretický základ strojního inženýrství
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Počítačová technika a její aplikace
 • Počítačová fyzika
 • Computational physics (EN)
 • Multimediální techniky
4 programy