Nalezli jsme 71 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Učitelství tělesné výchovy pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové)
 • Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
3 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Matematická fyzika
 • Matematické inženýrství - specializace Matematické modelování
 • Matematické inženýrství - specializace Matematická fyzika

a dalších 31 programů

34 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Bioinformatika
 • Biologie
 • Molekulární biologie a biochemie organismů

a dalších 13 programů

16 programů

Ekonomicko-správní fakulta

 • Matematické a statistické metody v ekonomii
 • Ekonomie
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechnická

 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
 • Otevřená informatika
2 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Matematické metody v ekonomii
 • Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence
 • Ekonometrie a operační výzkum

a další 2 programy

5 programů

Fakulta strojní

 • Strojírenství
 • Inovační a průmyslové inženýrství
 • Konstrukce strojů a zařízení
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

University College Prague

 • Účetnictví a finanční řízení podniku - specialzace Audit a finanční controlling
 • Účetnictví a finanční řízení podniku - specialzace Finanční a účetní systém veřejného sektoru
 • Účetnictví a finanční řízení podniku - specialzace Účetní a daňový profesionál
 • Účetnictví a finanční řízení podniku - specialzace Krizový manažer / Risk manažer
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb
 • Podniková ekonomika - specializace Marketing a mezinárodní obchod
 • Podniková ekonomika - specializace Management podnikových procesů

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika - Softwarové inženýrství
 • Informační a síťová bezpečnost
2 programy

Fakulta informačních technologií

 • Matematické metody
 • Matematické metody v informačních technologiích
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Kybernetika, automatizace a měření
 • Telekomunikační a informační systémy
 • Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

a dalších 43 programů

46 programů

Technická fakulta

 • Zemědělská technika
 • Technologická zařízení staveb
2 programy