Jazyky a mezinárodní studia

23 škol a fakult

Naučte se učit 2x efektivněji! Online vyuka. Zjistít více

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • International Territorial Studies (EN)
 • Mezinárodní teritoriální studia
2 programy

Fakulta sociálních věd

 • Area Studies (EN)
 • Balkan, Eurasian and Central European Studies (EN)
 • Balkánská, euroasijská a středoevropská studia

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta humanitních studií

 • Liberal arts and Humanities (EN)
 • Studium humanitní vzdělanosti
2 programy

Filozofická fakulta

 • Anglická a americká literatura
 • Anglická filologie
 • Anglická filologie (dvouoborové)

a dalších 72 programů

75 programů

Fakulta filozofická

 • Areálová studia: bavorská studia
 • Cizí jazyky pro komerční praxi - francouzština
 • Cizí jazyky pro komerční praxi - němčina

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a literatura
 • Bohemistika
 • Česko-německá areálová studia

a dalších 14 programů

17 programů

Filozofická fakulta

 • Anglická jazykověda
 • Anglický jazyk a literatura
 • Baltistika

a dalších 48 programů

51 programů

Fakulta sociálních studií

 • Evropská studia
 • International Relations and European Politics (EN)
 • Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Interkulturní germanistika
 • Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu
 • Německá filologie

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk
 • Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
 • Anglistika - amerikanistika

a dalších 91 programů

94 programů

Fakulta humanitních studií

 • Anglický jazyk pro manažerskou praxi
 • Německý jazyk pro manažerskou praxi
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk pro média a veřejnou sféru
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (dvouoborové)
 • Jazyková a literární komunikace
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Angličtina (dvouoborové)
 • Angličtina pro odbornou praxi
 • Český jazyk a literatura

a dalších 10 programů

13 programů

Filozofická fakulta

 • Politologie - africká studia
 • Politologie - Africká studia
 • Politologie - latinskoamerická studia

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Cizí jazyky pro cestovní ruch – anglický jazyk (dvouoborové)
 • Cizí jazyky pro cestovní ruch – francouzský jazyk (dvouoborové)

a dalších 5 programů

8 programů

Filozofická fakulta

 • Anglická filologie
 • Anglická filologie (dvouoborové)
 • Anglická filologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 42 programů

45 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro ZŠ)
 • Český jazyk - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ

a dalších 18 programů

21 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika českého jazyka
 • Německý jazyk a literatura s didaktikou
 • Německý jazyk a literatura s didaktikou (DE)
3 programy