Jazyky a mezinárodní studia

24 škol a fakult

Zkušenosti z celého světa 🌍 zastřešené 4 fakultami (Business, Media & IT, Art & Design, Education) Prague City University

Pedagogická fakulta

  • Anglický jazyk a literatura s didaktikou
  • Deutsche Sprache und Literatur mit Didaktik (DE)
  • Didaktika českého jazyka

a další 2 programy

5 programů

Fakulta filozofická

  • Anglická filologie
  • Anglický jazyk pro odbornou praxi
  • Německý jazyk pro odbornou praxi

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

  • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
  • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
  • English Language Teacher Education (EN)

a další 4 programy

7 programů