Český jazyk a literatura

Nalezli jsme 13 škol

Den otevřených dveří na VŠE v Praze již 18.12.2018. Prozkoumat!

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Česká filologie  Česká filologie (dvouoborové)  Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích  Česká literatura  České dějiny  Český jazyk  Obecné dějiny

Filozofická fakulta

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava

Obory: Angličtina + Český jazyk a literatura  Bohemistika  Česká literatura  Český jazyk a literatura + Historie  Český jazyk a literatura + Italština  Český jazyk a literatura + Němčina

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Český jazyk  Český jazyk - specializační studium (dvouoborové)  Český jazyk a literatura  Český jazyk a literatura (dvouoborové studium)  Český jazyk a literatura (dvouoborové)  Čeština v komunikaci neslyšících   a další 3 obory

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Český jazyk pro média a veřejnou sféru  Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové)

AKCENT College s.r.o.

Praha 4

Obory: Čeština jako cizí jazyk

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Český jazyk a literatura  Český jazyk a literatura (dvouoborové)  Český jazyk a literatura (jednooborové)  Čeština pro cizince

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Didaktika českého jazyka a literatury

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Bohemistika  Bohemistika (dvouoborové)  Bohemistika (jednooborové)  Česko-německá areálová studia  Česko-německá areálová studia (dvouoborová)  Český jazyk

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Český jazyk a literatura  Český jazyk se specializací počítačová lingvistika  Čeština pro cizince

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Didaktika českého jazyka

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Jazyková a literární komunikace

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma