Jazyky a mezinárodní studia

20 škol a fakult

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Anglophone Studies (EN)
 • Asijská studia
 • Evropská studia a veřejná správa

a další 2 programy

5 programů

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • International Relations and Diplomacy
1 program

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • International Territorial Studies (EN)
 • Mezinárodní teritoriální studia
2 programy

Fakulta sociálních věd

 • Balkan, Eurasian and Central European Studies (EN)
 • Balkánská, euroasijská a středoevropská studia
 • European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme - Erasmus Mundus (EN)

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Anglická filologie
 • Anglická filologie (dvouoborové)
 • Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta filozofická

 • Areálová studia: bavorská studia
 • Učitelství francouzštiny pro střední školy
2 programy

Filozofická fakulta

 • Bohemistika
 • Česko-německá areálová studia
 • Francouzská filologie

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta sociálních studií

 • Evropská studia
 • International Relations and European Politics (EN)
 • Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk
 • Anglofonní literatury a kultury
 • Asijská studia: Indologie

a dalších 36 programů

39 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové)
1 program

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Anglický jazyk
 • Český jazyk a literatura
 • Německý jazyk
3 programy

Filozofická fakulta

 • Politologie – africká studia
 • Politologie – latinskoamerická studia
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Anglická filologie
 • Anglická filologie (dvouoborové)
 • Angličtina pro překlad

a dalších 22 programů

25 programů

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
 • Občanská výchova pro ZŠ - Český jazyk pro ZŠ
 • Učitelství pro střední školy: Anglický jazyk (dvouoborové)

a dalších 6 programů

9 programů

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a literatura
 • Baltistika
 • Český jazyk a literatura

a dalších 21 programů

24 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství anglického jazyka pro základní školy (dvouoborové)
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství německého jazyka pro základní školy (dvouoborové)
3 programy