Obecná jazykověda

5 škol a fakult

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Fakulta humanitních studií

 • Liberal arts and Humanities
 • Studium humanitní vzdělanosti
2 programy

Filozofická fakulta

 • Obecná jazykověda a teorie komunikace
 • Obecná lingvistika (dvouoborové)
 • Obecná lingvistika a teorie komunikace
 • Obecná lingvistika a teorie komunikace (dvouoborové)
 • Románské jazyky
 • Románské literatury
6 programů

Filozofická fakulta

 • Fonetika
 • Fonetika (dvouoborové)
 • Komparatistika
 • Komparatistika (dvouoborové)
 • Matematická lingvistika
 • Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)
 • Obecná lingvistika
 • Obecná lingvistika (dvouoborové)
 • Translatologie

a další 2 programy

11 programů

Filozofická fakulta

 • Filologicko-areálová studia
 • Obecná jazykověda
 • Srovnávací indoevropská jazykověda
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Jazyková a literární komunikace
1 program