Obecná jazykověda

Nalezli jsme 5 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Liberal arts and Humanities  Studium humanitní vzdělanosti

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Obecná jazykověda a teorie komunikace  Obecná lingvistika (dvouoborové)  Obecná lingvistika a teorie komunikace  Obecná lingvistika a teorie komunikace (dvouoborové)  Románské jazyky  Románské literatury

Filozofická fakulta

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Fonetika  Fonetika (dvouoborové)  Komparatistika  Komparatistika (dvouoborové)  Matematická lingvistika  Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)  Obecná lingvistika  Obecná lingvistika (dvouoborové)  Translatologie   a další 2 obory

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Filologicko-areálová studia  Obecná jazykověda  Srovnávací indoevropská jazykověda

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Jazyková a literární komunikace

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test