Nalezli jsme 45 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika a poradenství
 • Andragogika

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a dalších 50 programů

53 programů

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Fonetika

a dalších 182 programů

185 programů

Fakulta humanitních studií

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Pedagogika (EN)

a dalších 25 programů

28 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Sociální pedagogika

a dalších 59 programů

62 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika

a dalších 14 programů

17 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika pro učitele

a dalších 7 programů

10 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika - intervence
 • Sociální pedagogika (jednooborové)

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta filozofická

 • Resocializační pedagogika
 • Anglický jazyk pro vzdělávání
 • Humanitní studia
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Speciální pedagogika
 • Pedagogika volného času
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol

a dalších 27 programů

30 programů

Hudební a taneční fakulta

 • Pedagogika tance
 • Bicí nástroje
 • Viola

a dalších 23 programů

26 programů

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Speciální pedagogika - vychovatelství
 • Vzdělávání dospělých
 • Andragogika
4 programy

Husitská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy (jednooborové)
2 programy

Fakulta pedagogická

 • Pedagogika pohybové prevence
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství pro 1. stupeň základní školy

a dalších 39 programů

42 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Hudební fakulta

 • Hra na klavír a klavírní pedagogika
1 program

Divadelní fakulta

 • Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
 • Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika
 • Dramatická výchova
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol

a dalších 51 programů

54 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Sociální pedagogika/sociální patologie
 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Udržitelné podnikání
 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Management lidských zdrojů

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Sociální patologie a prevence
 • Všeobecná sestra
 • Moderní dějiny střední Evropy

a další 2 programy

5 programů

Masarykův ústav vyšších studií

 • Učitelství odborných předmětů 
 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management

a další 2 programy

5 programů