Nalezli jsme 44 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a dalších 54 programů

57 programů

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika a poradenství
 • Pedagogické vědy

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Education (EN)
 • Andragogika a personální řízení

a dalších 163 programů

166 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika

a dalších 67 programů

70 programů

Fakulta humanitních studií

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

a dalších 28 programů

31 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika

a dalších 19 programů

22 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Školní pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a dalších 57 programů

60 programů

Fakulta pedagogická

 • Speciální pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Pedagogika pohybové prevence

a dalších 46 programů

49 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Speciální pedagogika
 • Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
 • Sociální patologie a prevence

a dalších 6 programů

9 programů

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Speciální pedagogika
 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců

a dalších 51 programů

54 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol

a dalších 53 programů

56 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Speciální pedagogika - intervence

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta filozofická

 • Resocializační pedagogika
 • Anglický jazyk pro vzdělávání
 • Humanitní studia
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Speciální pedagogika
 • Pedagogická studia
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol

a dalších 30 programů

33 programů

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Speciální pedagogika
 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Veřejná politika

a další 4 programy

7 programů

Husitská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy (jednooborové)
2 programy

Fakulta tělesné kultury

 • Rekreologie – pedagogika volného času
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku
 • Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice

a další 4 programy

7 programů

Teologická fakulta

 • Pedagogika volného času
 • Religionistika
 • Filosofie

a dalších 5 programů

8 programů

Hudební fakulta

 • Hra na klavír a klavírní pedagogika
1 program