Nalezli jsme 34 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika a poradenství
 • Andragogika
 • Psychologie
4 programy

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Andragogika a personální řízení
 • Historie - obecné dějiny

a dalších 81 programů

84 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami
 • Učitelství pro střední školy - sbormistrovství (dvouoborové)
3 programy

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Předškolní pedagogika
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Učitelství pro střední školy: Pedagogika (dvouoborové)

a dalších 34 programů

37 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Učitelství pedagogiky pro střední školy
 • Pedagogika předškolního věku

a dalších 12 programů

15 programů

Pedagogická fakulta

 • Předškolní pedagogika
 • Speciální pedagogika – poradenství
 • Speciální pedagogika – dramaterapie

a dalších 20 programů

23 programů

Pedagogická fakulta

 • Předškolní pedagogika
 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Speciální pedagogika (jednooborové)

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta filozofická

 • Resocializační pedagogika
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Učitelství technické výchovy a pracovních činností pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk jako druhý jazyk

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
 • Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností
 • Veřejná správa a sociální politika
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Speciální pedagogika - poradenství
 • Učitelství tělesné výchovy pro SŠ (dvouoborové)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta pedagogická

 • Pedagogika pohybové prevence
 • Učitelství českého jazyka pro základní školy
 • Učitelství hudební výchovy pro základní školy

a dalších 24 programů

27 programů

Teologická fakulta

 • Pedagogika volného času
 • Teologie
 • Filosofie

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta tělesné kultury

 • Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice
 • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku
 • Tělesná výchova a sport - Rekreologie
 • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva
4 programy

Divadelní fakulta

 • Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (EN)
 • Dramatická výchova
2 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
1 program

Divadelní fakulta

 • Divadlo a výchova
 • Taneční a pohybové divadlo a výchova
 • Divadlo a výchova pr Neslyšící
3 programy

Filozofická fakulta

 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové)
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství historie pro střední školy (jednooborové)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta sociálních studií

 • Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
 • Public and Social Policy and Human Resources (EN)
2 programy