Nalezli jsme 34 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika a poradenství
 • Andragogika
 • Psychologie
4 programy

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Východoevropská studia: Lotyština

a dalších 98 programů

101 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami
 • Učitelství pro střední školy - sbormistrovství (dvouoborové)
3 programy

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku
 • Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika pro učitele

a další 4 programy

7 programů

Fakulta filozofická

 • Resocializační pedagogika
1 program

Pedagogická fakulta

 • Předškolní pedagogika
 • Speciální pedagogika – poradenství
 • Speciální pedagogika – dramaterapie

a dalších 20 programů

23 programů

Hudební a taneční fakulta

 • Pedagogika tance
 • Viola
 • Violoncello

a dalších 23 programů

26 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Speciální pedagogika (jednooborové)
 • Sociální pedagogika a volný čas (jednooborové)

a dalších 22 programů

25 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Speciální pedagogika - poradenství
 • Učitelství tělesné výchovy pro SŠ (dvouoborové)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta pedagogická

 • Pedagogika pohybové prevence
 • Učitelství ruského jazyka pro základní školy
 • Učitelství tělesné výchovy pro střední školy

a dalších 18 programů

21 programů

Hudební fakulta

 • Hra na klavír a klavírní pedagogika
1 program

Divadelní fakulta

 • Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
 • Dramatická výchova
2 programy

Divadelní fakulta

 • Divadlo a výchova
 • Taneční a pohybové divadlo a výchova
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové)
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství historie pro střední školy (jednooborové)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta sociálních studií

 • Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
 • Public and Social Policy and Human Resources (EN)
2 programy

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Učitelství náboženství pro základní školy
 • Sociální práce s rodinou
 • Teologická studia (dvouoborové)
 • Teologické nauky
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství biologie pro střední školy
 • Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro střední školy

a další 2 programy

5 programů