Nalezli jsme 45 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika a poradenství
 • Andragogika

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a dalších 54 programů

57 programů

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Fonetika

a dalších 196 programů

199 programů

Fakulta humanitních studií

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Pedagogika (EN)

a dalších 35 programů

38 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Sociální pedagogika

a dalších 61 programů

64 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika

a dalších 16 programů

19 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika pro učitele

a dalších 12 programů

15 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy
 • Arteterapie

a dalších 53 programů

56 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika - intervence
 • Sociální pedagogika (jednooborové)

a dalších 19 programů

22 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta filozofická

 • Resocializační pedagogika
 • Anglický jazyk pro vzdělávání
 • Humanitní studia
3 programy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Speciální pedagogika
 • Pedagogika volného času
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol

a dalších 28 programů

31 programů

Hudební a taneční fakulta

 • Pedagogika tance
 • Bicí nástroje
 • Viola

a dalších 23 programů

26 programů

Hudební fakulta

 • Klavírní pedagogika
 • Hra na klavír a klavírní pedagogika
2 programy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Speciální pedagogika - vychovatelství
 • Vzdělávání dospělých
 • Andragogika
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Husitská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy (jednooborové)
2 programy

Fakulta pedagogická

 • Pedagogika pohybové prevence
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství pro 1. stupeň základní školy

a dalších 39 programů

42 programů

Divadelní fakulta

 • Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
 • Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika
 • Dramatická výchova
3 programy

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Sociální pedagogika/sociální patologie
 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Udržitelné podnikání
 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Projektový management

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Sociální patologie a prevence
 • Edukační péče o seniory
 • Veřejná správa a sociální politika

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Řízení vzdělávacích institucí
 • Muzikologie
 • Muzikologie (dvouoborové)
3 programy