Nalezli jsme 34 škol

Zažijte Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT, přijďte na Den otevřených dveří. Zjistit více

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika a poradenství
 • Obecná jazykověda
3 programy

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Řecká a latinská studia: Novořecký jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Divadelní věda

a dalších 90 programů

93 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika (dvouoborové)
 • Speciální pedagogika
 • Sociální pedagogika

a další 2 programy

5 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Náboženství se zaměřením na vzdělávání
 • Charitativní a sociální práce

a další 3 programy

6 programů

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Všeobecná sestra

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika

a dalších 15 programů

18 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy
 • Arteterapie

a dalších 26 programů

29 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika - intervence
 • Tělesná výchova (dvouoborové)

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Speciální pedagogika - vychovatelství
 • Vzdělávání dospělých
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika – intervence
 • Speciální pedagogika – andragogika
 • Speciální pedagogika – raný věk

a dalších 24 programů

27 programů

Husitská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
1 program

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Speciální pedagogika pro vychovatele
 • Pedagogika volného času
 • Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 18 programů

21 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika - intervence
 • Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních
 • Výchovná práce ve speciálních zařízeních

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Speciální pedagogika (jednooborové)
 • Sociální pedagogika a volný čas

a dalších 23 programů

26 programů

Divadelní fakulta

 • Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
 • Dramatická výchova
2 programy

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Sociální patologie a prevence
 • Edukační péče o seniory
 • Všeobecná sestra
 • Veřejná správa a sociální politika
4 programy

Fakulta pedagogická

 • Učitelství pro mateřské školy
 • Historie se zaměřením na vzdělávání
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání

a dalších 14 programů

17 programů