Nalezli jsme 36 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika a poradenství
 • Obecná jazykověda
 • Psychologie
4 programy

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Řecká a latinská studia: Novořecký jazyk a literatura
 • Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení - španělština

a dalších 68 programů

71 programů

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Všeobecné ošetřovatelství
3 programy

Fakulta pedagogická

 • Speciální pedagogika
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Tělesná výchova a sport

a dalších 17 programů

20 programů

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Speciální pedagogika
 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců

a dalších 73 programů

76 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku
 • Speciální pedagogika/Logopedie

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Speciální pedagogika
 • Sociální patologie a prevence
 • Sociální práce ve veřejné správě

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Pedagogika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)

a dalších 40 programů

43 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Arteterapie
 • Učitelství pro mateřské školy

a dalších 24 programů

27 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 16 programů

19 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika - intervence
 • Tělesná výchova (dvouoborové)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Speciální pedagogika
 • Pedagogická studia
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 21 programů

24 programů

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Speciální pedagogika
 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Ekonomika a management podniku

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika – andragogika
 • Speciální pedagogika – intervence
 • Speciální pedagogika - raný věk

a dalších 23 programů

26 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Speciální pedagogika (jednooborové)
 • Sociální pedagogika a volný čas

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta tělesné kultury

 • Rekreologie – pedagogika volného času
 • Trenérství a sport – pedagogika volného času
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku

a další 3 programy

6 programů

Teologická fakulta

 • Pedagogika volného času
 • Religionistika
 • Filosofie

a další 2 programy

5 programů

Divadelní fakulta

 • Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
 • Dramatická výchova
2 programy

Prague City University

 • Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků ve specializaci Angličtina jako cizí jazyk (Bc.)
1 program