Nalezli jsme 35 škol

Pomaturitní jazykové studium? Prožij skvělý rok a chytni slevu právě teď! Mrkni sem...

Fakulta humanitních studií

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a dalších 43 programů

46 programů

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Pedagogika (EN)
 • Andragogika
 • Učitelství estetické výchovy pro střední školy
4 programy

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Románské jazyky

a dalších 63 programů

66 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Pedagogika (EN)

a dalších 45 programů

48 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Sociální pedagogika

a dalších 36 programů

39 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Učitelství náboženství pro základní školy
 • Náboženství se zaměřením na vzdělávání

a dalších 7 programů

10 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika pro učitele

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Arteterapie
 • Učitelství pro mateřské školy

a dalších 13 programů

16 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika - intervence
 • Sociální pedagogika (jednooborové)

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Speciální pedagogika pro vychovatele
 • Pedagogika volného času
 • Učitelství pro 1.stupeň základní školy

a dalších 20 programů

23 programů

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Speciální pedagogika - vychovatelství
 • Vzdělávání dospělých
 • Andragogika
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Teologická fakulta

 • Pedagogika volného času
 • Etika v sociální práci
 • Theology

a dalších 8 programů

11 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Sociální pedagogika/Sociální patologie
 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Management lidských zdrojů
 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Mezinárodní ekonomie

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Sociální patologie a prevence
 • Edukační péče o seniory
 • Veřejná správa a sociální politika

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Řízení vzdělávacích institucí
 • Pedagogická psychologie
2 programy

Fakulta pedagogická

 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství pro 1. stupeň základní školy
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

a další 4 programy

7 programů

Masarykův ústav vyšších studií

 • Učitelství odborných předmětů 
 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
 • Projektové řízení inovací
3 programy