Nalezli jsme 33 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a dalších 46 programů

49 programů

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Pedagogické vědy
 • Educational Sciences
 • Andragogika
4 programy

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Education (EN)
 • Klasická archeologie

a dalších 69 programů

72 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta humanitních studií

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Učitelství pedagogiky pro střední školy

a dalších 19 programů

22 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika

a dalších 5 programů

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Školní pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a dalších 37 programů

40 programů

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Speciální pedagogika
 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců

a dalších 42 programů

45 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Speciální pedagogika
 • Pedagogická studia
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol

a dalších 14 programů

17 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Speciální pedagogika
 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Ekonomika a management podniku

a další 4 programy

7 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
 • Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností
 • Sociální patologie a prevence

a dalších 5 programů

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Speciální pedagogika - poradenství

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta pedagogická

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Učitelství pro mateřské školy
2 programy

Fakulta tělesné kultury

 • Rekreologie – pedagogika volného času
 • Trenérství a sport – pedagogika volného času
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Teologická fakulta

 • Pedagogika volného času
 • Teologie
 • Spiritualita a etika v sociální práci

a dalších 5 programů

8 programů

Prague City University

 • Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků ve specializaci Angličtina jako cizí jazyk (Bc.)
1 program

Institut celoživotního vzdělávání

 • Aplikovaná pedagogická studia
 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
2 programy

Filozofická fakulta

 • Řízení vzdělávacích institucí
 • Klinická a pedagogická psychologie
 • Adult Education (EN)
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Arteterapie
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Educational Psychology

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program