Nalezli jsme 36 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a dalších 43 programů

46 programů

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Anglický jazyk

a dalších 65 programů

68 programů

Fakulta humanitních studií

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Pedagogika (EN)

a dalších 17 programů

20 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Sociální pedagogika

a dalších 37 programů

40 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika

a dalších 5 programů

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika pro učitele

a dalších 8 programů

11 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Arteterapie
 • Učitelství pro mateřské školy

a dalších 5 programů

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika - intervence
 • Sociální pedagogika (jednooborové)

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Speciální pedagogika
 • Pedagogika volného času
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol

a dalších 14 programů

17 programů

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Speciální pedagogika - vychovatelství
 • Vzdělávání dospělých
 • Andragogika
4 programy

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Sociální pedagogika/sociální patologie
 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Projektový management
 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Finanční management

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Sociální patologie a prevence
 • Edukační péče o seniory
 • Veřejná správa a sociální politika

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta pedagogická

 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství pro 1. stupeň základní školy
 • Teorie vzdělávání v bohemistice

a další 4 programy

7 programů

Masarykův ústav vyšších studií

 • Učitelství odborných předmětů 
 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
 • Projektové řízení inovací
3 programy

Teologická fakulta

 • Pedagog volného času
 • Religionistika
 • Teologie

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Didaktika fyziky
2 programy

Divadelní fakulta

 • Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika
 • Dramatická výchova
2 programy