Nalezli jsme 96 škol

Má smysl studovat MBA? Zjistěte to přímo od absolventů!

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informační technologie
 • Komunikační a řídicí technologie
 • Automatizace (Řízení procesů)
3 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Informatika a výpočetní technika
 • Computer Science and Technology (EN)
 • Počítačová fyzika
 • Computational physics (EN)
4 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Matematické inženýrství
 • Inženýrská mechanika a biomechanika

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta strojní

 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Robotika
 • Konstrukční a procesní inženýrství

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Membrane Materials and Process Engineering (EN)
 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská a klinická informatika
 • Biomedicínský inženýr (EN)
 • Biomedicínský inženýr

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektronika a aplikovaná informatika
 • Komerční elektrotechnika
 • Aplikovaná elektrotechnika

a další 2 programy

5 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Informatika ve veřejné správě
 • Informatics and System Engineering (EN)
 • Informační a bezpečnostní systémy

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta pedagogická

 • Učitelství informatiky pro základní školy
1 program

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy (dvouoborové)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)
 • Informační systémy
 • Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové)

a dalších 16 programů

19 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika (dvouoborové)
1 program

Fakulta elektrotechnická

 • Kybernetická bezpečnost
 • Kybernetika a robotika
 • Bioinformatika

a dalších 27 programů

30 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Bioinformatika
 • Kartografie a geoinformatika
2 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Geoinformatika
 • Geoinformatika (EN)
 • Zpracování a zneškodňování odpadů

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta informačních technologií

 • Matematické metody v informačních technologiích
 • Informační systémy
 • Počítačové a vestavěné systémy

a dalších 5 programů

8 programů

Filozofická fakulta

 • Počítačová lingvistika
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy (dvouoborové)
1 program