Nalezli jsme 92 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Matematické inženýrství
 • Konstrukční inženýrství

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta strojní

 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Robotika
 • Konstrukční a procesní inženýrství

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Membrane Materials and Process Engineering (EN)
 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská a klinická informatika
 • Biomedicínský inženýr
 • Biomedicínský inženýr (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Informatika ve veřejné správě
 • Informatics and System Engineering (EN)
 • Informační a bezpečnostní systémy

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta pedagogická

 • Učitelství informatiky pro základní školy
1 program

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informační technologie
 • Komunikační a řídicí technologie
 • Automatizace (Řízení procesů)
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy - informatika (sdružené studium)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika (sdružené studium)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)
 • Informační systémy
 • Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové)

a dalších 16 programů

19 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
2 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Kybernetická bezpečnost
 • Kybernetika a robotika
 • Bioinformatika

a dalších 27 programů

30 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Bioinformatika
 • Kartografie a geoinformatika
2 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Geoinformatika
 • Geoinformatika (EN)
 • Zpracování a zneškodňování odpadů

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta informačních technologií

 • Matematické metody v informačních technologiích
 • Informační systémy
 • Počítačové a vestavěné systémy

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Počítačová lingvistika
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy (dvouoborové)
1 program

Fakulta ekonomická

 • Informační management
 • Projektové a procesní řízení
2 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Telekomunikační a informační technika
 • Telecommunication (EN)
 • Biomedicínské inženýrství a bioinformatika

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta strojní

 • Automatizační a přístrojová technika
 • Průmysl 4.0
 • Jaderná energetická zařízení

a dalších 9 programů

12 programů