Nalezli jsme 96 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta ekonomická

 • Informační management
 • Systémy projektového řízení
2 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Telekomunikační a informační technika
 • Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
 • Biomedicínské a ekologické inženýrství

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta strojní

 • Automatizační a přístrojová technika
 • Průmysl 4.0
 • Jaderná energetická zařízení

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Inteligentní řídicí systémy v průmyslu
 • Management kvality
 • Moderní technologie výroby kovů

a dalších 11 programů

14 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geografická kartografie a geoinformatika
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Environmental Technology and Engineering (EN)
 • Technologie vody
 • Environmentální inženýrství a analýza
3 programy

Univerzitní studijní programy

 • Výpočetní vědy
 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Technologie procesů v energetice
4 programy

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Potravinářská chemie a biotechnologie
 • Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Španělská filologie - Španělština pro překlad
 • Ruská filologie - Ruština pro překlad
2 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Senzorika a kybernetika v chemii
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Analytická chemie
 • Fyzikální chemie
4 programy

Technická fakulta

 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Inženýrství údržby
 • Zemědělská technika

a další 4 programy

7 programů

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby
 • Civil Engineering - Transport Constructions (EN)
 • Stavební inženýrství - Konstrukce staveb

a dalších 13 programů

16 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta vojenských technologií

 • Komunikační a informační technologie
 • Letový provoz
 • Radiolokace

a dalších 10 programů

13 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Informační a komunikační technologie (dvouoborové)
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
2 programy