Nalezli jsme 92 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta materiálově-technologická

 • Inteligentní řídicí systémy v průmyslu
 • Management kvality
 • Materiálové technologie a recyklace

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnika a informační technologie
 • Výkonové systémy a elektroenergetika
 • Materiály a technologie pro elektrotechniku
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Geografická kartografie a geoinformatika
1 program

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Environmental Technology and Engineering (EN)
 • Technologie vody
 • Environmentální inženýrství a analýza
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Univerzitní studijní programy

 • Výpočetní vědy
 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Technologie procesů v energetice
4 programy

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Spotřební chemie
 • Chemie pro medicínské aplikace

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Ruská filologie - Ruština pro překlad
 • Španělská filologie - Španělština pro překlad
2 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Senzorika a kybernetika v chemii
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Analytická chemie
 • Fyzikální chemie
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Technická fakulta

 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Technologická zařízení staveb
 • Inženýrství údržby

a další 4 programy

7 programů

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby
 • Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb
 • Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Informační a komunikační technologie (dvouoborové)
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)

a dalších 11 programů

14 programů