Nalezli jsme 37 škol

Zkušenosti z celého světa 🌍 zastřešené 4 fakultami (Business, Media & IT, Art & Design, Education) Prague City University

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Ekologie a ochrana životního prostředí
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Biology and Ecology (EN)
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání
3 programy

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná ekologie
 • Územní technická a správní služba v životním prostředí
 • Environmental Engineering (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Zdraví živočichů a ochrana životního prostředí
 • Animal Protection and Welfare (EN)
 • Ochrana zvířat a welfare

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Systematická biologie a ekologie
 • Ochrana a tvorba krajiny
 • Experimentální biologie

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Agronomická fakulta

 • Agroekologie
 • Voda v agroekosystému
 • Pozemkové úpravy a ochrana půdy

a dalších 13 programů

16 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Ochrana životního prostředí
 • Ekologická a evoluční biologie
 • Hospodaření s přírodními zdroji
 • Aplikovaná geografie se specializací Fyzická geografie a geoinformatika
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Životní prostředí a zdraví
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Ekologická a evoluční biologie
 • Experimentální a molekulární biologie
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Péče o životní prostředí
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové)
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
 • Krajinářská architektura

a další 2 programy

5 programů

Fakulta sociálních studií

 • Environmentální studia
 • Global Challenges: Society, Politics, Environment (EN)
2 programy

Fakulta chemická

 • Environmentální chemie, bezpečnost a management
 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
2 programy

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Voda a prostředí
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Energie a paliva
4 programy

Filozofická fakulta

 • Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
1 program

Hornicko-geologická fakulta

 • Geovědní a montánní turismus
 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
2 programy