Nalezli jsme 33 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta životního prostředí

 • Ekologie
 • Aplikovaná ekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie

a dalších 11 programů

14 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologie
 • Environmentální vědy
 • Botanika

a další 2 programy

5 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekologie lesa
 • Forest Ecology (EN)
 • Forest Phytology (EN)

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta humanitních studií

 • Sociální ekologie
 • Social Ecology (EN)
 • Europäische Kulturzeitgeschichte (DE)

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
 • Ochrana zvířat, welfare a etologie
 • Hygiena a technologie potravin

a další 2 programy

5 programů

Agronomická fakulta

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Provoz strojů a zemědělských technických systémů
 • Aplikovaná bioklimatologie

a dalších 11 programů

14 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie ekosystémů a ekologie
 • Zoologie
 • Zoology (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Ochrana vod
 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)
 • Ochrana vodních ekosystémů

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Hornicko-geologická fakulta

 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí
2 programy

Fakulta životního prostředí

 • Obnova krajiny
 • Aplikovaná geoinformatika
 • Ochrana životního prostředí
 • Environmentální geoinformatika
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Ochrana přírody a životního prostředí
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
2 programy

Fakulta zemědělská a technologická

 • Agroekologie
 • Agroekologie - Péče o krajinu
 • Agroekologie - Ekologické zemědělství
 • Biologie a ochrana zájmových organismů
4 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
 • Rostlinná produkce

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Životní prostředí a zdraví
 • Environmental Health Sciences (EN)
 • Ekologická a evoluční biologie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Environmentální chemie, bezpečnost a management
 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Environmentální chemie a technologie
4 programy