Nalezli jsme 30 škol

Vysoká škola IT, datové analýzy a businessu s individuálním přístupem ke studentům? Zjistit více!

Fakulta životního prostředí

 • Ekologie
 • Aplikovaná ekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie

a dalších 11 programů

14 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologie
 • Ecology (EN)
 • Environmentální vědy

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinární hygiena a ekologie
 • Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
 • Ochrana zvířat, welfare a etologie

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekologie lesa
 • Forest Ecology
 • Forest Phytology

a další 3 programy

6 programů

Fakulta humanitních studií

 • Sociální ekologie
 • Social Ecology (EN)
 • Studium humanitní vzdělanosti

a dalších 18 programů

21 programů

Agronomická fakulta

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology
 • Aplikovaná bioklimatologie

a dalších 18 programů

21 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie ekosystémů a ekologie
 • Zoologie
 • Zoology (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Ochrana vod
 • Ochrana vodních ekosystémů
 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Hornicko-geologická fakulta

 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí
2 programy

Fakulta strojní

 • Technika prostředí
 • Teoretický základ strojního inženýrství
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
 • Rostlinná produkce

a další 4 programy

7 programů

Zemědělská fakulta

 • Agroekologie
 • Agroekologie - Péče o krajinu
 • Agroekologie - Ekologické zemědělství
 • Biologie a ochrana zájmových organismů
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Životní prostředí a zdraví
 • Environmental Health Sciences (EN)
 • Ekologická a evoluční biologie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojní

 • Ekologizace energetických procesů
 • Energetika a životní prostředí
2 programy

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Environmentální chemie, bezpečnost a management
 • Environmentální chemie a technologie
 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
4 programy