Nalezli jsme 24 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta životního prostředí

 • Ekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Ecology (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologie
 • Environmentální vědy
 • Botanika

a další 2 programy

5 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekologie lesa
 • Forest Ecology (EN)
 • Forest Phytology (EN)

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta humanitních studií

 • Sociální ekologie
 • Social Ecology (EN)
 • Europäische Kulturzeitgeschichte (DE)

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
 • Ochrana zvířat, welfare a etologie
 • Hygiena a technologie potravin

a další 2 programy

5 programů

Agronomická fakulta

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Provoz strojů a zemědělských technických systémů
 • Aplikovaná bioklimatologie

a dalších 10 programů

13 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie ekosystémů a ekologie
 • Zoologie
 • Zoology (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)
 • Ochrana vodních ekosystémů
 • Fishery (EN)
 • Rybářství
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální chemie a technologie
 • Landscape reclamation and ecosystem services (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Životní prostředí a zdraví
 • Environmental Health Sciences (EN)
 • Ekologická a evoluční biologie

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
1 program

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí (double degree)
3 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Vědy o živé přírodě
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin
3 programy

Fakulta stavební

 • Environmental Engineering (EN)
 • Inženýrství životního prostředí
2 programy