Nalezli jsme 22 škol

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná ekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology (EN)

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie - Aplikovaná biologie a ekologie
 • Biologie - Experimentální a buněčná biologie
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Chemie a toxikologie
4 programy

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Technologie pro ochranu životního prostředí
 • Ochrana životního prostředí

a další 2 programy

5 programů

Agronomická fakulta

 • Aplikovaná bioklimatologie
 • Applied Climatology
 • Agroekologie

a dalších 40 programů

43 programů

Fakulta humanitních studií

 • Aplikovaná etika
 • Sociální ekologie
 • Sociální a kulturní ekologie

a dalších 30 programů

33 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Geoenvironmentální rizika a sanace
 • Zoologie

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu
 • Biofyzika
 • Experimentální biologie
 • Fyzická geografie
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie ekosystémů a ekologie
 • Ecology (EN)
 • Péče o životní prostředí

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná geografie se specializací Fyzická geografie a geoinformatika
 • Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země
 • Environmentální vědy

a další 3 programy

6 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Kybernetika a řídicí technika
 • Kybernetika a řídící technika
2 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Ochrana životního prostředí
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Lesnická fytopatologie a mykologie
 • Forest Phytopatology and Mycology
2 programy

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí (double degree)
2 programy