Nalezli jsme 23 škol

💡  Jak zvládnout učení na maturitu 2x rychleji?  Máme řešení!  Zjistit více

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná ekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology (EN)

a další 3 programy

6 programů

Agronomická fakulta

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná bioklimatologie
 • Aplikovaná zoologie

a dalších 36 programů

39 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie - Aplikovaná biologie a ekologie
 • Biologie - Experimentální a buněčná biologie
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
3 programy

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Obnova krajiny
 • Technologie pro ochranu životního prostředí

a další 4 programy

7 programů

Fakulta humanitních studií

 • Aplikovaná etika
 • Sociální ekologie
 • Sociální a kulturní ekologie

a dalších 28 programů

31 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Geoenvironmentální rizika a sanace
 • Životní prostředí a zdraví

a dalších 12 programů

15 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu
 • Biofyzika
 • Fyzická geografie
 • Experimentální biologie
4 programy

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie ekosystémů a ekologie
 • Ecology (EN)
 • Péče o životní prostředí

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná geografie se specializací Fyzická geografie a geoinformatika
 • Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země
 • Environmentální vědy

a další 3 programy

6 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Kybernetika a řídící technika
 • Kybernetika a řídicí technika
2 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Ochrana životního prostředí
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí (double degree)
2 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Lesnická fytopatologie a mykologie
 • Forest Phytopatology and Mycology (EN)
2 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzika plazmatu a termojaderné fúze
 • Jaderné inženýrství - specializace Radioaktivita v životním prostředí
2 programy