Nalezli jsme 19 škol

 🎮 Game Developer Session Prague. 🕹️ Přes 80 legend herního vývoje 8. a 9.12 v Praze. Pro studenty sleva!

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Biology and Ecology (EN)
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání
3 programy

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná geografie se specializací Fyzická geografie a geoinformatika
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta aplikovaných věd

 • Kybernetika a řídící technika
1 program

Agronomická fakulta

 • Agroekologie
 • Voda v agroekosystému
 • Pozemkové úpravy a ochrana půdy

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Životní prostředí a zdraví
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Ekologická a evoluční biologie
 • Experimentální a molekulární biologie
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Péče o životní prostředí
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové)
2 programy

Fyzikální ústav v Opavě

 • Monitorování životního prostředí
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Jaderné inženýrství - specializace Radioaktivita v životním prostředí
1 program