Nalezli jsme 15 škol

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná ekologie
 • Nature Conservation (EN)
 • Ochrana přírody
 • Voda v krajině
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie - Aplikovaná biologie a ekologie
 • Biologie - Experimentální a buněčná biologie
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Geoenvironmentální rizika a sanace
 • Zoologie

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu
 • Biofyzika
 • Fyzická geografie
3 programy

Fakulta humanitních studií

 • Sociální a kulturní ekologie
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
 • Filosofie v kontextu humanitních věd

a dalších 12 programů

15 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země
 • Parazitologie
 • Parasitology and Infection Biology (EN)
3 programy

Fakulta životního prostředí

 • Technologie pro ochranu životního prostředí
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
2 programy

Agronomická fakulta

 • Agroekologie
 • Odpadové hospodářství
 • Molekulární biologie a biotechnologie živočichů

a dalších 17 programů

20 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.