Chci studovat pedagogiku

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika a poradenství
 • Andragogika

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a dalších 54 programů

57 programů

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Education (EN)

a dalších 175 programů

178 programů

Fakulta humanitních studií

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Pedagogika (EN)

a dalších 35 programů

38 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Sociální pedagogika

a dalších 61 programů

64 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Speciální pedagogika
 • Sociální patologie a prevence
 • Edukační péče o seniory

a dalších 5 programů

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta pedagogická

 • Speciální pedagogika
 • Pedagogika pohybové prevence
 • Učitelství pro mateřské školy

a dalších 40 programů

43 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika pro učitele

a dalších 12 programů

15 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy
 • Arteterapie

a dalších 55 programů

58 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika - intervence
 • Sociální pedagogika (jednooborové)

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta filozofická

 • Resocializační pedagogika
 • Anglický jazyk pro vzdělávání
 • Humanitní studia
3 programy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Speciální pedagogika
 • Pedagogika volného času
 • Vychovatelství

a dalších 30 programů

33 programů

Hudební a taneční fakulta

 • Pedagogika tance
 • Bicí nástroje
 • Lesní roh

a dalších 23 programů

26 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Hudební fakulta

 • Klavírní pedagogika
 • Hra na klavír a klavírní pedagogika
2 programy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Speciální pedagogika - vychovatelství
 • Vzdělávání dospělých
 • Andragogika
4 programy

Husitská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy (jednooborové)
 • Husitská teologie

a dalších 12 programů

15 programů

Teologická fakulta

 • Pedagogika volného času
 • Sociální a charitativní práce
 • Filosofie

a dalších 5 programů

8 programů

Divadelní fakulta

 • Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
 • Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (EN)
 • Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika
 • Dramatická výchova
4 programy

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Sociální pedagogika/sociální patologie
 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Mezinárodní ekonomie
 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Finanční management

a dalších 7 programů

10 programů