Chci studovat pedagogiku

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a dalších 57 programů

60 programů

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika a poradenství
 • Andragogika

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Education (EN)

a dalších 152 programů

155 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta humanitních studií

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Učitelství pedagogiky pro střední školy

a dalších 38 programů

41 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika

a dalších 17 programů

20 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Školní pedagogika
 • Sociální pedagogika

a dalších 60 programů

63 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Speciální pedagogika
 • Sociální patologie a prevence
 • Edukační péče o seniory

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Arteterapie
 • Učitelství pro mateřské školy

a dalších 48 programů

51 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta pedagogická

 • Speciální pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Pedagogika pohybové prevence

a dalších 46 programů

49 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika - intervence
 • Sociální pedagogika (jednooborové)

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta filozofická

 • Resocializační pedagogika
 • Anglický jazyk pro vzdělávání
 • Humanitní studia
3 programy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Speciální pedagogika
 • Vychovatelství
 • Pedagogická studia

a dalších 29 programů

32 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Hudební fakulta

 • Klavírní pedagogika
 • Hra na klavír a klavírní pedagogika
2 programy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Speciální pedagogika - vychovatelství
 • Vzdělávání dospělých
 • Andragogika
4 programy

Husitská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy (jednooborové)
 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (dvouoborové)

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta tělesné kultury

 • Rekreologie – pedagogika volného času
 • Trenérství a sport – pedagogika volného času
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku

a dalších 7 programů

10 programů

Teologická fakulta

 • Pedagogika volného času
 • Sociální a charitativní práce
 • Filosofie

a dalších 7 programů

10 programů

Divadelní fakulta

 • Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
 • Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (EN)
 • Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika
 • Dramatická výchova
4 programy