Chci studovat pedagogiku

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Pedagogika (EN)
 • Učitelství pedagogiky pro střední školy
 • Sociální pedagogika a poradenství
 • Andragogika
 • Obecná jazykověda
 • Učitelství estetické výchovy pro střední školy
 • Psychologie
8 programů

Fakulta humanitních studií

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku
 • Všeobecná sestra
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Zdravotně sociální pracovník
 • Německý jazyk pro manažerskou praxi
 • Porodní asistentka

a další 4 programy

12 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Předškolní pedagogika
 • Speciální pedagogika – poradenství
 • Muzejní a galerijní pedagogika
 • Speciální pedagogika – vychovatelství
 • Speciální pedagogika – andragogika

a dalších 47 programů

54 programů

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Pedagogika (dvouoborová)
 • Pedagogika (dvouoborové)
 • Sociální pedagogika
 • Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)
 • Andragogika a personální řízení
6 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Pedagogika (EN)
 • Speciální pedagogika (EN)
 • Pedagogika předškolního věku
 • Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku
 • Hudební teorie a pedagogika (EN)
 • Hudební teorie a pedagogika

a dalších 29 programů

37 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika pro učitele (jednooborové)
 • Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Speciální pedagogika (jednooborové)

a dalších 61 programů

68 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika (dvouoborové)
 • Speciální pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika pro učitele
 • Učitelství pedagogiky (dvouoborové)
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku
 • Učitelství pro mateřské školy

a dalších 29 programů

37 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Učitelství náboženství pro základní školy (dvouoborové)
 • Teologická studia (dvouoborové)
 • Biblická teologie
 • Charitativní a sociální práce
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví
 • Praktická teologie

a dalších 5 programů

12 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika - intervence
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních

a další 4 programy

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy
 • Arteterapie
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 59 programů

65 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Husitská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Učitelství náboženství, etiky a filozofie
 • Husitská teologie
 • Husitská teologie - Filozofie
 • Pravoslavná teologie - Religionistika
 • Pravoslavná teologie - Novořecká fiolologie
 • Husitská teologie - Judaistika

a dalších 16 programů

23 programů

Fakulta filozofická

 • Resocializační pedagogika
 • Anglický jazyk - specializace v pedagogice
 • Humanitní studia
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Speciální pedagogika - intervence
 • Speciální pedagogika - poradenství
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika

a dalších 10 programů

16 programů

Hudební a taneční fakulta

 • Pedagogika tance
 • Bicí nástroje
 • Saxofon - jazz
 • Hoboj
 • Housle
 • Pozoun
 • Fagot
 • Kytara
 • Bicí nástroje - jazz
 • Harfa
 • Klavír
 • Zpěv
 • Tuba
 • Cembalo
 • Dirigování
 • Flétna
 • Klarinet
 • Kontrabas
 • Lesní roh
 • Skladba
 • Trubka

a dalších 5 programů

26 programů

Hudební fakulta

 • Klavírní pedagogika
 • Hra na klavír a klavírní pedagogika
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Zdravotně sociální fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Speciální pedagogika - vychovatelství
2 programy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Speciální pedagogika - vychovatelství
 • Vzdělávání dospělých
 • Andragogika
3 programy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Speciální pedagogika pro vychovatele
 • Pedagogika volného času
 • Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy (dvouoborové)

a dalších 37 programů

41 programů

Teologická fakulta

 • Pedagogika volného času
 • Učitelství náboženství a etiky
 • Theologie
 • Filozofie (dvouoborové)
 • Teologie služby
 • Philosophy
 • Charitativní práce
 • Teologie (dvouoborové)
 • Filozofie
 • Teologie
 • Etika v sociální práci
 • Theology

a další 2 programy

14 programů

Divadelní fakulta

 • Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
 • Autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky
 • Dramatická výchova
3 programy