Chci studovat matematiku

Chcete získat americký i český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika
 • Aplikovaná matematika - Průmyslová matematika
 • Didaktika matematiky

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Matematika
 • Aplikovaná matematika
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika
 • Fuzzy matematika
 • Matematika (sdružené studium)

a dalších 21 programů

24 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Matematika
 • Obecná matematika
 • Matematické modelování

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika
 • Aplikovaná matematika
 • Matematika a statistika

a dalších 72 programů

75 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta aplikovaných věd

 • Matematika
 • Matematika a její aplikace
 • Učitelství matematiky pro střední školy

a dalších 30 programů

33 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika pro vzdělávání
 • Učitelství matematiky pro SŠ
 • Matematika ve firmách a veřejné správě

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná matematika
 • Matematické inženýrství
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika matematiky
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika

a dalších 23 programů

26 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Obecná matematika
 • Finanční matematika
 • Numerická a výpočtová matematika

a dalších 93 programů

96 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro střední školy

a dalších 42 programů

45 programů

Fakulta pedagogická

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství matematiky pro základní školy
2 programy

Fakulta stavební

 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Mathematics in Civil Engineering (EN)
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Aplikovaná elektronika
 • Informační a komunikační technologie

a dalších 19 programů

22 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství informatiky a matematiky pro střední školy
 • Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy

a dalších 20 programů

23 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Matematická gramotnost ve vzdělávání
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro základní školy (dvouoborové)
 • Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
3 programy

Fakulta informatiky

 • Informatika - specializace Rozšířená matematika
 • Teoretická informatika
 • Programování a vývoj aplikací
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro ZŠ)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Matematika (dvouoborové)
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy - matematika (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - matematika (dvouoborové)
2 programy