Chci studovat matematiku

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Matematika  Matematika a její aplikace  Aplikovaná matematika  Matematika a management  Matematika a finanční studia  Obecné otázky matematiky  Učitelství matematiky pro střední školy  Matematické inženýrství  Výpočty a design   a dalších 29 oborů

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Matematika  Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Matematické modely a jejich aplikace   a dalších 6 oborů

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Matematika (dvouoborové)  Obecné otázky matematiky  Matematika a její použití v přírodních vědách  Učitelství matematiky pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)   a dalších 30 oborů

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Finanční matematika  Matematika s informatikou  Obecná matematika  Finanční a pojistná matematika  Obecné otázky matematiky  Obecné otázky matematiky (EN)  Algebra a diskrétní matematika   a dalších 125 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Aplikovaná matematika  Matematika (dvouoborové)  Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování  Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)   a dalších 28 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava

Obory: Aplikovaná matematika  Obecná matematika  Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací  Matematická analýza  Geometrie a globální analýza  Matematické metody v ekonomice

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Aplikovaná matematika  Matematické inženýrství

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Didaktika matematiky  Matematika a její aplikace  Aplikovaná matematika  Diskrétní matematika  Matematika (učitelství, dvouoborové)  Aplikace matematiky v ekonomii  Učitelství matematiky pro SŠ (jednooborové)   a dalších 14 oborů

TIP

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Obecná matematika  Finanční matematika  Obecné otázky matematiky a informatiky  Finanční a pojistná matematika (EN)  Finanční a pojistná matematika  Numerická a výpočtová matematika  Numerická a výpočtová matematika (EN)   a dalších 83 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Výpočetní matematika  Výpočetní a aplikovaná matematika  Informatika a výpočetní technika  Mobilní technologie  Telekomunikační technika  Automobilové elektronické systémy

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Aplikovaná matematika  Chemie  Inženýrská informatika

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Aplikovaná matematika  Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství matematiky pro střední školy

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Didaktika matematiky  Didaktika matematiky (EN)  Matematika se zaměřením na vzdělávání  Matematika se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika  Pedagogika - Matematika se zaměřením na vzdělávání   a dalších 18 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Matematika v elektroinženýrství  Mathematics in Electrical Engineering  Kybernetika, automatizace a měření  Cybernetics, control and Measurements  Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika  Electronics and Communications   a dalších 34 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání  Učitelství matematiky pro střední školy  Finanční a pojistná matematika  Fyzikální měření a modelování  Chemie se zaměřením na vzdělávání  Toxikologie a analýza škodlivin  Didaktika fyziky   a dalších 12 oborů

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Teorie vzdělávání v matematice

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Finanční a pojistná matematika  Řízení a ekonomika podniku  Účetnictví a finanční řízení podniku  Regional and European Project Management  Obchodní podnikání  Economic Informatics  Strukturální politika EU a rozvoj venkova   a další 2 obory

Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Učitelství matematiky pro základní školy  Matematická studia

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství matematiky pro základní školy  Matematika se zaměřením na vzdělávání  Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Matematika ve stavebním inženýrství  Geomatika  Mathematics in Civil Engineering

Fakulta stavební