Učitelství a sport

26 škol a fakult

Unicorn University nabízí novým studentům slevu na školné, online materiály zdarma a flexibilní rozvrh.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 12 programů

15 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Sociální pedagogika (jednooborové)

a dalších 9 programů

12 programů

Filozofická fakulta

 • Adult Education (EN)
 • Řízení vzdělávacích institucí
2 programy

Masarykův ústav vyšších studií

 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
1 program

Filozofická fakulta

 • Educational Sciences
 • Pedagogické vědy
 • Pedagogika

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Didaktika cizího jazyka

a dalších 32 programů

35 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Náboženství se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství náboženství pro základní školy
2 programy

Fakulta humanitních studií

 • Pedagogika
 • Předškolní pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Učitelství pro mateřské školy
4 programy

Filozofická fakulta

 • Historie pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Společenské vědy pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové)
3 programy

Institut celoživotního vzdělávání

 • Aplikovaná pedagogická studia
 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
2 programy

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Edukační péče o seniory
 • Sociální patologie a prevence
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Digitální technologie v primárním a preprimárním vzdělávání
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Kulturní a duchovní studia

a dalších 6 programů

9 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika pro vzdělávání
 • Učitelství biologie pro SŠ
 • Učitelství fyziky pro SŠ

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Český jazyk - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ

a dalších 18 programů

21 programů

Institut vzdělávání a poradenství

 • Kariérové poradenství a vzdělávání
 • Učitelství praktického vyučování
2 programy

Fakulta sportovních studií

 • Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
 • Kinantropologie
 • Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
 • Kinanthropology (EN)
 • Kinantropologie

a dalších 6 programů

9 programů