Učitelství a sport

Nalezli jsme 28 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání  Sport a zdraví (jednooborové)  Tělesná výchova a sport  Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (dvouoborové)  Učitelství pro 1. stupeň základních škol   a další 2 obory

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika zaměřená na vzdělávání  Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)  Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a další 3 obory

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Učitelství odborných předmětů   Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Masarykův ústav vyšších studií

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Učitelství matematiky pro střední školy

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Učitelství pro mateřské školy

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Hudební teorie a pedagogika  Pedagogika předškolního věku  Teorie a dějiny české literatury  Učitelství praktického vyučování  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ  Učitelství pro mateřské školy

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové)

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Učitelství němčiny pro střední školy (jednooborové)

AKCENT College s.r.o.

Praha 4

Obory: Angličtina jako cizí jazyk  Čeština jako cizí jazyk

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Hudební teorie a pedagogika  Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Pedagogika předškolního věku   a dalších 7 oborů

Institut vzdělávání a poradenství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 5-Malá Chuchle

Obory: Poradenství v odborném vzdělávání  Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Přírodovědná a ekologická výchova  Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Učitelství odborných předmětů  Učitelství pro mateřské školy  Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a další 2 obory

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Pedagogika volného času  Učitelství náboženství a etiky

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství estetické výchovy pro střední školy  Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy   a další 3 obory

Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek  Kinantropologie  Kinantropologie (EN)  Kondiční trenér  Management sportu  Regenerace a výživa ve sportu  Speciální edukace bezpečnostních složek  Tělesná výchova a sport  Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (jednooborový)

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (EN)  Dějepis se zaměřením na vzdělávání  Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání  Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání   a dalších 15 oborů

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

Praha 19

Obory: Sportovní a kondiční specialista  Sportovní a volnočasový pedagog  Výživové poradenství a sportovní diagnostika  Wellness specialista

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 17 oborů