Učitelství a sport

32 škol a fakult

Zkušenosti z celého světa 🌍 zastřešené 4 fakultami (Business, Media & IT, Art & Design, Education) Prague City University

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Sportovní management a právo
1 program

Institut vzdělávání a poradenství

 • Kariérové poradenství a vzdělávání
 • Učitelství praktického vyučování
2 programy

Fakulta sportovních studií

 • Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
 • Kinantropologie
 • Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie

a dalších 6 programů

9 programů

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

 • Management sportu
 • Sportovní a kondiční specialista
 • Výživové poradenství a sportovní diagnostika
 • Wellness specialista
4 programy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Speciální pedagogika
2 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
 • Kinanthropology (EN)
 • Kinantropologie

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
 • Education (EN)
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta tělesné kultury

 • Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ
 • Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice
 • Kinanthropology

a dalších 12 programů

15 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání

a dalších 43 programů

46 programů

Fakulta pedagogická

 • Historie se zaměřením na vzdělávání
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství pro mateřské školy
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Geografie a regionální rozvoj
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ (jednooborové)
 • Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů