Učitelství a sport

18 škol a fakult

Druhá šance je zde! Neváhej a přidej se k naší partě. LDF MENDELU přijímá přihlášky do 31. 7. 2022. Zjisti více

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Sport a zdraví (jednooborové)
 • Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (jednooborové)
 • Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ (jednooborové)
3 programy

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

 • Mezinárodní a diplomatická studia – zaměření Kulturní a sportovní diplomacie
1 program

Filozofická fakulta

 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství biologie pro SŠ
 • Učitelství fyziky pro SŠ
 • Učitelství chemie pro SŠ

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
 • Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ
 • Občanská výchova pro ZŠ - Český jazyk pro ZŠ

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství estetické výchovy pro střední školy
 • Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

a další 3 programy

6 programů

Fakulta sportovních studií

 • Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
 • Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie
 • Management sportu
 • Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (jednooborové)
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Lower Secondary School English Language Teacher Trainingelství anglického jazyka pro základní školy (EN) (jednooborové)
 • Předškolní pedagogika
 • Učitelství anglického jazyka pro základní školy

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
 • Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy
 • Učitelství tělesné výchovy pro střední školy
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy
 • Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy - Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy (dvouoborové studium)
 • Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy - Učitelství pedagogiky pro střední školy (dvouoborové studium)

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Předškolní pedagogika
 • Řízení volnočasových aktivit
 • Učitelství anglického jazyka pro základní školy (dvouoborové)

a dalších 9 programů

12 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geografie a regionální rozvoj
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ (jednooborové)
 • Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta tělesné kultury

 • Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice
 • Tělesná výchova a sport - Rekreologie
 • Trenérství a management sportu

a další 3 programy

6 programů