Nalezli jsme 114 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Vědecko-technické výpočty
 • Vědecko-technické výpočty (EN)
 • Jaderná fyzika

a dalších 19 programů

22 programů

1. lékařská fakulta

 • Experimentální chirurgie
 • Experimentální chirurgie (EN)
 • Biomedicínská informatika (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

3. lékařská fakulta

 • Experimentální chirurgie
 • Experimentální chirurgie (EN)
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Logistika
 • Pozemní stavby
 • Technologie a řízení dopravy

a další 3 programy

6 programů

Evropský polytechnický institut, s. r. o.

 • Ekonomická informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Elektronické počítače

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informačních technologií

 • Bezpečnost a informační technologie
 • Informatics
 • Softwarové inženýrství
 • Informatika
4 programy

Zemědělská fakulta

 • Zootechnika
 • Zemědělská chemie
 • Biologie a ochrana zájmových organismů

a dalších 10 programů

13 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Geologické inženýrství - Geovědní a montánní turismus
 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Technologie a hospodaření s vodou

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Botanika
 • Botanika (EN)
 • Obecná geografie (EN)

a další 3 programy

6 programů

Ambis.Vysoká škola.

 • Bezpečnostní management - zaměření Kriminalistika a kriminologie
 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
2 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínské inženýrství
 • Biomedicínské inženýrství (EN)
 • Biomedicínská informatika

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Vlnová a částicová optika (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Pedagogická fakulta

 • Logopedie (jednooborové)
 • Jazyková a literární komunikace
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Bioanalytical methods (EN)
 • Bioanalytické metody
3 programy

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Stavba strojů a zařízení
 • Konstrukce strojů a zařízení

a dalších 6 programů

9 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Biochemie a patobiochemie
 • Patologie
 • Patologie (EN)
3 programy