Nalezli jsme 44 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a dalších 54 programů

57 programů

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika a poradenství
 • Pedagogické vědy

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Education (EN)
 • Andragogika a personální řízení

a dalších 157 programů

160 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta humanitních studií

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

a dalších 28 programů

31 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami

a dalších 19 programů

22 programů

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Speciální pedagogika
 • Resocializační a penitenciární pedagogika
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Školní pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a dalších 57 programů

60 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Speciální pedagogika
 • Sociální patologie a prevence
 • Edukační péče o seniory

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol
 • Učitelství pro mateřské školy

a dalších 49 programů

52 programů

Fakulta pedagogická

 • Speciální pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Pedagogika pohybové prevence

a dalších 46 programů

49 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika - intervence
 • Sociální pedagogika (jednooborové)

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta filozofická

 • Resocializační pedagogika
 • Anglický jazyk pro vzdělávání
 • Humanitní studia
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Speciální pedagogika
 • Vychovatelství
 • Pedagogická studia

a dalších 28 programů

31 programů

Husitská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy (jednooborové)
2 programy

Fakulta tělesné kultury

 • Rekreologie – pedagogika volného času
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku
 • Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice

a další 4 programy

7 programů

Teologická fakulta

 • Pedagogika volného času
 • Sociální a charitativní práce
 • Filosofie

a dalších 7 programů

10 programů

Hudební fakulta

 • Hra na klavír a klavírní pedagogika
1 program

Divadelní fakulta

 • Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
 • Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (EN)
 • Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika
 • Dramatická výchova
4 programy