Nalezli jsme 44 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a dalších 57 programů

60 programů

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika a poradenství
 • Pedagogické vědy

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Education (EN)
 • Andragogika a personální řízení

a dalších 167 programů

170 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika

a dalších 80 programů

83 programů

Fakulta humanitních studií

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Učitelství pedagogiky pro střední školy

a dalších 38 programů

41 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika

a dalších 21 programů

24 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Školní pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a dalších 59 programů

62 programů

Fakulta pedagogická

 • Speciální pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Pedagogika pohybové prevence

a dalších 48 programů

51 programů

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Speciální pedagogika
 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců

a dalších 78 programů

81 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Speciální pedagogika
 • Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
 • Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Arteterapie
 • Učitelství pro mateřské školy

a dalších 54 programů

57 programů

Fakulta filozofická

 • Resocializační pedagogika
 • Anglický jazyk pro vzdělávání
 • Humanitní studia
3 programy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Speciální pedagogika
 • Pedagogická studia
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol

a dalších 31 programů

34 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Speciální pedagogika
 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Ekonomika a management podniku

a další 4 programy

7 programů

Husitská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy (jednooborové)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika - poradenství (jednooborový)
 • Speciální pedagogika - intervence (jednooborový)
 • Sociální pedagogika (jednooborový)

a dalších 24 programů

27 programů

Fakulta tělesné kultury

 • Rekreologie – pedagogika volného času
 • Trenérství a sport – pedagogika volného času
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku

a dalších 7 programů

10 programů

Teologická fakulta

 • Pedagogika volného času
 • Teologie
 • Religionistika

a dalších 5 programů

8 programů

Hudební fakulta

 • Hra na klavír a klavírní pedagogika
1 program