Nalezli jsme 34 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a dalších 46 programů

49 programů

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Pedagogické vědy
 • Educational Sciences
 • Andragogika
4 programy

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Education (EN)
 • Archivnictví a pomocné vědy historické

a dalších 68 programů

71 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta humanitních studií

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Učitelství pedagogiky pro střední školy

a dalších 19 programů

22 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami

a další 2 programy

5 programů

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Speciální pedagogika
 • Resocializační a penitenciární pedagogika
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Školní pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Speciální pedagogika
 • Pedagogická studia
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta pedagogická

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Historie se zaměřením na vzdělávání
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Speciální pedagogika - poradenství
 • Hudební teorie a pedagogika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta tělesné kultury

 • Rekreologie – pedagogika volného času
 • Trenérství a sport – pedagogika volného času
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku

a dalších 5 programů

8 programů

Teologická fakulta

 • Pedagogika volného času
 • Sociální a charitativní práce
 • Teologie služby

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Institut celoživotního vzdělávání

 • Aplikovaná pedagogická studia
 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
2 programy

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Sociální patologie a prevence
 • Edukační péče o seniory
 • Všeobecné ošetřovatelství

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Řízení vzdělávacích institucí
 • Klinická a pedagogická psychologie
 • Adult Education (EN)
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Arteterapie
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Didaktika biologie

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Divadelní fakulta

 • Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika
 • Dramatická výchova
2 programy