Nalezli jsme 37 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika a poradenství
 • Obecná jazykověda
 • Psychologie
4 programy

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Hispanistika
 • Asijská studia: Koreanistika

a dalších 67 programů

70 programů

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Učitelství pro mateřské školy

a další 3 programy

6 programů

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Speciální pedagogika
 • Resocializační a penitenciární pedagogika
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku
 • Speciální pedagogika/Logopedie

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Speciální pedagogika
 • Sociální patologie a prevence
 • Edukační péče o seniory

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Arteterapie
 • Učitelství pro mateřské školy

a dalších 24 programů

27 programů

Fakulta pedagogická

 • Speciální pedagogika
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání

a dalších 17 programů

20 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Pedagogika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 18 programů

21 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika - intervence
 • Tělesná výchova (dvouoborové)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Speciální pedagogika
 • Pedagogická studia
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 20 programů

23 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika – intervence
 • Speciální pedagogika – andragogika
 • Speciální pedagogika - raný věk

a dalších 23 programů

26 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Speciální pedagogika (jednooborové)
 • Sociální pedagogika a volný čas

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta tělesné kultury

 • Rekreologie – pedagogika volného času
 • Trenérství a sport – pedagogika volného času
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku

a další 3 programy

6 programů

Teologická fakulta

 • Pedagogika volného času
 • Sociální a charitativní práce
 • Teologie

a další 3 programy

6 programů

Divadelní fakulta

 • Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
 • Dramatická výchova
2 programy

Institut celoživotního vzdělávání

 • Aplikovaná pedagogická studia
 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
3 programy