Humanitní a společenské vědy

55 škol a fakult

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Filozofická fakulta

 • Archivnictví a spisová služba
 • České dějiny
 • Dokumentace památek

a dalších 7 programů

10 programů

Filozofická fakulta

 • Archeologie pravěku a středověku
 • Archivnictví a pomocné vědy historické
 • Asian History and Culture (EN)

a dalších 28 programů

31 programů

Husitská teologická fakulta

 • Husitská teologie
 • Husitská teologie (EN)
 • Husitská teologie (jednooborové)

a dalších 5 programů

8 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci
 • Biblical Theology
 • Biblická teologie

a dalších 15 programů

18 programů

Filozofická fakulta

 • Andragogika
 • Andragogika se specializací personální rozvoj
 • Archeologie

a dalších 16 programů

19 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Sociální práce v péči o duševní zdraví
 • Zdravotně sociální péče
2 programy

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Ekonomika a management - specializace Řízení lidských zdrojů
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Andragogika - Vzdělávání dospělých
1 program

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Filozofie
 • Historické vědy - Archivnictví

a dalších 9 programů

12 programů

Pedagogická fakulta

 • Náboženská výchova
 • Sociální patologie a edukace v neziskovém sektoru
 • Sociální patologie a prevence
3 programy

Fakulta humanitních studií

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotně sociální péče
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Historie se zaměřením na české a československé dějiny
 • Informační studia
 • Knihovnictví
 • Veřejné knihovny komunitního typu
4 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Historické vědy
 • Philosophy. International Studies (EN)
3 programy