Humanitní a společenské vědy

36 škol a fakult

Fakulta filozofická

  • Archeologie
  • Filozofie a dějiny vědy a techniky
  • Moderní dějiny
3 programy

Filozofická fakulta

  • Archeologie
  • Archeology (EN)
  • České dějiny

a další 3 programy

6 programů

Fakulta humanitních studií

  • Aplikovaná etika
  • Applied Ethics (EN)
  • Deutsche und französische Philosophie (DE)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta sociálních věd

  • International Relations (EN)
  • Mezinárodní teritoriální studia
  • Mezinárodní vztahy

a dalších 8 programů

11 programů

Přírodovědecká fakulta

  • Filozofie a dějiny přírodních věd
  • Philosophy and History of Science (EN)
2 programy

Národohospodářská fakulta

  • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století
1 program

Filozofická fakulta

  • Andragogika
  • Filozofie
  • Historické vědy

a dalších 5 programů

8 programů

1. lékařská fakulta

  • Lékařská psychologie a psychopatologie
  • Medical Psychology and Psychopathology (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních studií

  • Clinical psychology (EN)
  • Environmentální studia
  • International Relations and European Politics (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

Pedagogická fakulta

  • Hudební teorie a pedagogika
  • Teorie výtvarné výchovy
  • Teorie vzdělávání v bohemistice
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

  • Archeologie pravěku a středověku
  • Asian History and Culture (EN)
  • Auxiliary Historical Sciences (EN)

a dalších 26 programů

29 programů

Husitská teologická fakulta

  • Husitská teologie
  • Husitská teologie (EN)
  • Judaistika

a další 3 programy

6 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

  • Biblická teologie
  • Křesťanské myšlení
  • Praktická teologie

a další 2 programy

5 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

  • Archeologie
  • Historie se zaměřením na české a československé dějiny
2 programy

Filozofická fakulta

  • Archeologie
  • Filozofie
  • Politologie - africká studia

a další 3 programy

6 programů