Humanitní a společenské vědy

32 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta sociálních věd

 • International Relations (EN)
 • Mezinárodní teritoriální studia
 • Modern History (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta filozofická

 • Archaeology
 • Archeologie
 • Etnologie a kulturní studia

a další 4 programy

7 programů

Fakulta humanitních studií

 • Aplikovaná etika
 • Applied Ethics (EN)
 • Contemporary European Cultural History (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

1. lékařská fakulta

 • Lékařská psychologie a psychopatologie
 • Medical Psychology and Psychopathology (EN)
2 programy

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Archeology (EN)
 • České dějiny

a další 3 programy

6 programů

Teologická fakulta

 • Filosofie
 • Spiritualita a etika v sociální práci
 • Teologie
3 programy

Filozofická fakulta

 • Aesthetics and Culture Studies
 • Archeologie
 • Dějiny starověku

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních studií

 • Clinical psychology (EN)
 • Environmentální studia
 • International Relations and European Politics (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

Filozofická fakulta

 • Archeologie pravěku a středověku
 • Asian History and Culture (EN)
 • Auxiliary Historical Sciences (EN)

a dalších 26 programů

29 programů

Husitská teologická fakulta

 • Husitská teologie
 • Husitská teologie (EN)
 • Judaistika

a další 3 programy

6 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Biblical Theology
 • Biblická teologie
 • Christian Thought

a dalších 7 programů

10 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Národohospodářská fakulta

 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století
1 program

Filozofická fakulta

 • Andragogika
 • Filozofie
 • Historické vědy

a dalších 11 programů

14 programů

Pedagogická fakulta

 • Educational Psychology
 • Oborové didaktiky STEM předmětů
 • Pedagogická psychologie
3 programy

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Filozofie
 • Philosophy (EN)

a další 3 programy

6 programů