Humanitní a společenské vědy

37 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta filozofická

 • Archeologie
 • Etnologie
 • Historie
 • Teorie a dějiny vědy a techniky
4 programy

Fakulta sociálních věd

 • International Relations (EN)
 • Mediální studia
 • Mezinárodní teritoriální studia

a dalších 8 programů

11 programů

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • České dějiny
 • Pomocné vědy historické
 • Teorie a dějiny novější české literatury
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Aplikovaná etika
 • Contemporary European Cultural History (EN)
 • Deutsche und französische Philosophie (DE)

a dalších 16 programů

19 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Sociální pedagogika/sociální patologie
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)
2 programy

Filozofická fakulta

 • Andragogika
 • Filozofie
 • Historické vědy

a dalších 5 programů

8 programů

Národohospodářská fakulta

 • Hospodářské a politické dějiny 20. století
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

1. lékařská fakulta

 • Lékařská psychologie a psychopatologie
 • Lékařská psychologie a psychopatologie (EN)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Pedagogická psychologie
 • Teorie vzdělávání v matematice

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Teorie výtvarné výchovy
 • Teorie vzdělávání v bohemistice
3 programy

Filozofická fakulta

 • Archeologie pravěku a středověku
 • Asian History and Culture (EN)
 • České dějiny

a dalších 24 programů

27 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Praktická teologie
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví
 • Systematická teologie a křesťanská filozofie
4 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Archeologie
 • Historie se zaměřením na české a československé dějiny
2 programy