Humanitní a společenské vědy

58 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta humanitních studií

 • Aplikovaná etika
 • Contemporary European Cultural History (EN)
 • Deutsche und französische Philosophie (DE)
 • Europäische Kulturzeitgeschichte (DE)
 • Genderová studia
 • General Antropology (EN)
 • Historical Sociology (EN)

a dalších 16 programů

23 programů

Fakulta filozofická

 • Archeologie
 • Etnologie
 • Historie
 • Humanistika
 • Politologie
 • Teorie a dějiny vědy a techniky
6 programů

Fakulta sociálních věd

 • International Relations
 • Mediální studia
 • Mezinárodní teritoriální studia
 • Mezinárodní vztahy
 • Moderní dějiny
 • Political Science
 • Politologie
 • Public and Social Policy
 • Sociologie
 • Sociology
 • Teritoriální studia
 • Veřejná a sociální politika
12 programů

NEWTON College, a.s.

 • Management lidských zdrojů
 • Management lidských zdrojů (NEWTON Business)
 • Management ve zdravotnictví a sociálních službách (NEWTON Business)
 • Psychologie pro manažery (NEWTON Business)
 • Psychologie pro manažery (NEWTON Premium)
5 programů

Evangelická teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Biblická teologie (EN)
 • Evangelická teologie
 • Historická teologie a teologie náboženství
 • Historická teologie a teologie náboženství (EN)
 • Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika

a další 4 programy

10 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Sociální pedagogika/Sociální patologie
 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Komunikace a společnost
 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Komunikace v managementu
 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Lidské zdroje

a dalších 5 programů

9 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Management soft skills
 • MBA Řízení lidských zdrojů
 • Studium BBA Personální management
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

University of New York in Prague

 • Ph.D. by Publication
 • Psychology
2 programy

Filozofická fakulta

 • Andragogika
 • Andragogika v profilaci na personální management
 • Archeologie
 • Filozofie
 • Klinická psychologie
 • Kulturní antropologie
 • Pedagogická psychologie
 • Politologie
 • Psychologie
 • Řízení vzdělávacích institucí

a další 2 programy

12 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Sociální práce a penitenciární péče
 • Speciální pedagogika pro vychovatele
2 programy

Filozofická fakulta

 • České dějiny
 • Dokumentace památek
 • Historie
 • Historie (jednooborové)
 • Spisová a archivní služba
 • Tschechische Geschichte
6 programů

Pedagogická fakulta

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Speciální pedagogika - intervence
 • Speciální pedagogika - poradenství
 • Teorie výtvarné výchovy
 • Teorie vzdělávání v bohemistice
7 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Charitativní a sociální práce
 • Charitativní a sociální práce
 • Praktická teologie
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví
 • Sociální pedagogika
 • Systematická teologie a křesťanská filozofie
 • Teologické nauky
 • Učitelství náboženství pro základní školy (dvouoborové)
9 programů

Fakulta humanitních studií

 • Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
 • Pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku
 • Sociální pedagogika
4 programy