Humanitní a společenské vědy

Nalezli jsme 52 škol

Bc + Ing. = MBA, jedině na VŠEM! Přihlášky do 1.10.2018. Zjistit více
TIP

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Studium humanitní vzdělanosti  Studium humanitní vzdělanosti (EN)

TIP

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Marketingová komunikace a public relations  Mediální studia  Mezinárodní teritoriální studia  Politologie a mezinárodní vztahy  Politologie a veřejná politika  Sociologie a sociální antropologie  Sociologie a sociální politika   a další 3 obory

Fakulta sociálních věd
TIP

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Management lidských zdrojů (NEWTON Business)  Management ve zdravotnictví a sociálních službách (NEWTON Business)  Psychologie pro manažery (NEWTON Business)  Psychologie pro manažery (NEWTON Premium)

NEWTON College, a.s.
TIP

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Archeologie  České dějiny  Filozofie  Humanistika  Obecné dějiny  Politologie  Sociologie

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Praha 5 | testy

Obory: KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Komunikace a společnost  KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Komunikace v managementu  KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Lidské zdroje  KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Psychologie a sociologie   a další 3 obory

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Praha 1

Obory: Humanities, Society and Culture  Jewish Studies: History and Culture  Politics and Society

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Andragogika (dvouoborové)  Andragogika v profilaci na personální management  Archeologie  Archeologie (dvouoborové)  Archivnictví  Archivnictví (dvouoborové)  Filozofie (dvouoborové)  Historie  Historie (dvouoborové)   a dalších 11 oborů

Filozofická fakulta

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře  Sociální pedagogika

CEVRO Institut, z.ú.

Praha 1, Český Krumlov | testy

Obory: Politologie a mezinárodní vztahy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Zdravotně sociální pracovník

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Praha 1-Nové Město

Obory: Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Praha 8 - Libeń, Brno - střed, Praha 17 - Řepy, Praha 8 - Libeň

Obory: Ekonomika a management podniku - zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců  Ekonomika a management podniku - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů  Ekonomika a management podniku - zaměření Manažerská psychologie  Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Archeologie  Archeologie + Historie  Archeologie + Muzeologie  Historie  Historie - muzeologie  Historie – památková péče  Knihovnictví

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Edukační péče o seniory  Sociální patologie a prevence

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Archeologie  Archivnictví – historie  Filozofie a společenské vědy  Počítačová podpora v archivnictví  Politologie  Prezentace a ochrana kulturního dědictví  Sociologie obecná a empirická

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Náboženská výchova  Sociální komunikace v neziskovém sektoru  Sociální patologie a prevence  Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii  Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních   a další 2 obory

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Filozofie (dvouoborové)  Historie (dvouoborové)  Politologie (dvouoborové)  Sociální pedagogika  Speciální pedagogika - intervence

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Andragogika a personální řízení  Archeologie pravěku a středověku  Archivnictví a pomocné vědy historické  Dějiny a kultura islámských zemí - (dvouoborové)  Dějiny antické civilizace (dvouoborové)  Estetika  Estetika (dvouoborové)   a dalších 18 oborů