Humanitní a společenské vědy

51 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta filozofická

 • Archeologie
 • Filozofie
 • Humanistika
 • Obecné dějiny
 • Politologie
 • Sociologie
6 programů

NEWTON College, a.s.

 • Management a psychologie (NEWTON Business)
 • Management a psychologie (NEWTON Premium)
 • Management lidských zdrojů (NEWTON Business)
3 programy

Evangelická teologická fakulta

 • Evangelická teologie
 • Pastorační a sociální práce
 • Social Services Focused on Diaconia and Christian Social Practice (EN)
 • Teologie křesťanských tradic
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Liberal arts and Humanities
 • Studium humanitní vzdělanosti
2 programy

Fakulta sociálních věd

 • Komunikační studia
 • Politics, Philosophy and Economics (EN)
 • Politologie a mezinárodní vztahy
 • Politologie a veřejná politika
 • Sociologie
 • Sociologie a sociální politika
 • Teritoriální studia
7 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Komunikace a společnost
 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Komunikace v managementu
 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Lidské zdroje
 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Psychologie a sociologie

a další 3 programy

7 programů

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • Humanities, Society and Culture
 • Jewish Studies: History and Culture
 • Politics and Society
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Demografie s historií
 • Demografie se sociologií
2 programy

Filozofická fakulta

 • Andragogika (dvouoborové)
 • Andragogika se specializací personální rozvoj
 • Archeologie
 • Archeologie (dvouoborové)
 • Archivnictví
 • Archivnictví (dvouoborové)
 • Evropská studia a diplomacie (dvouoborové)
 • Filozofie (dvouoborové)

a dalších 16 programů

24 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Kulturněhistorická a muzeologická studia
 • Sociální práce a penitenciární péče
 • Speciální pedagogika pro vychovatele
3 programy

Filozofická fakulta

 • Dokumentace památek
 • Filozofie (dvouoborové)
 • Historie
 • Historie (dvouoborové)
 • Kulturní historie
 • Politologie (dvouoborové)
 • Spisová a archivní služba
 • Společenské vědy (dvouoborové)
 • Základy humanitní vzdělanosti - estetika
9 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Charitativní a sociální práce
 • Mezinárodní sociální a humanitární práce
 • Náboženství se zaměřením na vzdělávání
 • Sociální pedagogika
 • Teologická studia (dvouoborové)
 • Teologické nauky
6 programů

Fakulta humanitních studií

 • Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
 • Sociální pedagogika
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

CEVRO Institut, z.ú.

 • Politologie a mezinárodní vztahy
1 program

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Manažerská psychologie
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů
4 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Archeologie
 • Archeologie + Historie
 • Archeologie + Muzeologie
 • Český jazyk a literatura + Historie
 • Historie
 • Historie - muzeologie
 • Historie – památková péče
 • Knihovnictví
8 programů