Historie a archivnictví

21 škol a fakult

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Filozofická fakulta

 • Archeologie pravěku a středověku
 • Archivnictví a pomocné vědy historické
 • Asian History and Culture (EN)

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta filozofická

 • Archaeology
 • Archeologie
 • Filozofie pro umělou inteligenci

a dalších 6 programů

9 programů

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Archeologie (dvouoborová)
 • Archeologie (dvouoborové)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta humanitních studií

 • Contemporary European Cultural History (EN)
 • Dějiny moderní evropské kultury
 • Europäische Kulturzeitgeschichte (DE)

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta sociálních věd

 • History and Area Studies (EN)
 • Master in Area Studies (EN)
 • Modern History (EN)

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Archeology (EN)
 • Archivnictví

a dalších 5 programů

8 programů

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Archivnictví
 • Dějiny starověku

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Archivnictví a spisová služba
 • České dějiny
 • Dokumentace památek

a dalších 8 programů

11 programů

Národohospodářská fakulta

 • Moderní hospodářské dějiny
 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Archeologie - Archeologie středověku a novověku
 • Archeologie – Krajinná archeologie
 • Český jazyk a literatura (dvouoborové)

a dalších 7 programů

10 programů

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Digitální historické vědy
 • Historické vědy

a dalších 7 programů

10 programů

Filozofická fakulta

 • Dějepis (dvouoborové)(Učitelství pro střední školy)
 • Historické vědy
 • Historie

a dalších 9 programů

12 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Historie ve veřejném prostoru
 • Public History (EN)
2 programy

Právnická fakulta

 • Právní dějiny a římské právo
1 program

Fakulta filozofická

 • Historical Sciences (EN)
 • Historické vědy
 • Historicko-literární studia
 • Ochrana hmotných památek
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • International Relations: Political History of Central and Eastern Europe
1 program