Historie a archivnictví

20 škol a fakult

Fakulta filozofická

 • Archeologie
 • Filozofie a dějiny vědy a techniky
 • Filozofie pro umělou inteligenci

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Archeologie (dvouoborová)
 • Archeologie (dvouoborové)

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Archeologie pravěku a středověku
 • Archivnictví a pomocné vědy historické
 • Asian History and Culture (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta sociálních věd

 • History and Area Studies (EN)
 • Master in Area Studies (EN)
 • Modern History (EN)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • Dějiny moderní evropské kultury
 • Europäische Kulturzeitgeschichte (DE)

a dalších 11 programů

14 programů

Národohospodářská fakulta

 • Moderní hospodářské dějiny
 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století
2 programy

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Archeology (EN)
 • Archivnictví

a dalších 5 programů

8 programů

Filozofická fakulta

 • Archivnictví a spisová služba
 • České dějiny
 • Dokumentace památek

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • International Relations: Political History of Central and Eastern Europe
1 program

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Archeologie
 • Český jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Historie

a dalších 5 programů

8 programů

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Historické vědy - Archivnictví
 • Historické vědy se specializací Archivnictví a Historie

a dalších 5 programů

8 programů

Filozofická fakulta

 • Dějepis pro SŠ (dvouoborové)
 • Didaktika dějepisu
 • Historické vědy

a dalších 10 programů

13 programů

Katolická teologická fakulta

 • Církevní a obecné dějiny
 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Archivnictví
 • Dějiny starověku

a dalších 7 programů

10 programů

Pedagogická fakulta

 • Historie ve veřejném prostoru
 • Public History (EN)
2 programy

Právnická fakulta

 • Právní dějiny a římské právo
1 program

Fakulta filozofická

 • Archivní studia
 • Historical Sciences (EN)
 • Historické vědy

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program