Historie a archivnictví

Nalezli jsme 23 škol

Den otevřených dveří na VŠE v Praze již 18.12.2018. Prozkoumat!
TIP

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Archeologie  České dějiny  Etnologie  Historie  Humanistika  Moderní dějiny  Obecné dějiny  Teorie a dějiny vědy a techniky

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Moderní dějiny  Soudobé dějiny

Fakulta sociálních věd

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Praha 1

Obory: Jewish Studies: History and Culture

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Antropologická studia  Dějiny moderní evropské kultury  Genderová studia  Genderová studia (EN)  Historická sociologie  Historická sociologie (EN)  Integrální studium člověka - Obecná antropologie   a dalších 8 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Archeologie  Archeologie (dvouoborová)  Archeologie (dvouoborové)  Archivnictví  Archivnictví (dvouoborové)  Historie  Historie (dvouoborové)

Filozofická fakulta

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Národohospodářská fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Hospodářské a politické dějiny  Hospodářské a politické dějiny 20. století

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava

Obory: Archeologie  Archeologie + Historie  Archeologie + Muzeologie  Historie  Historie - muzeologie  Historie – památková péče  Historie se zaměřením na české a československé dějiny  Kulturní dědictví v regionální praxi  Ochrana kulturního dědictví

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Moderní dějiny střední Evropy

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Archeologie  Archivnictví  Archivnictví – historie  Historie  Počítačová podpora v archivnictví  Prezentace a ochrana kulturního dědictví

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Archeologie pravěku a středověku  Archivnictví a pomocné vědy historické  Archivnictví a pomocné vědy historické (dvouoborové)  České dějiny  Dějiny a kultura islámských zemí  Dějiny a kultura islámských zemí - (dvouoborové)   a dalších 22 oborů

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: České a československé dějiny  Didaktika dějepisu  Historie  Historie (dvouoborové)  Historie a ochrana průmyslového dědictví  Hospodářské a sociální dějiny  Hospodářské a sociální dějiny novověku  Kulturní dějiny   a další 3 obory

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Archeologie  Archeologie (dvouoborové)  Archivnictví  Archivnictví (dvouoborové)  České dějiny  Dějiny novější české literatury  Historie  Historie (dvouoborové)  Pomocné vědy historické

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Archeologie  Archivnictví  Dějiny starověku  Dějiny starověku (dvouoborové)  Etnologie  Historie  Historie - české dějiny  Historie - obecné dějiny  Klasická archeologie  Muzeologie  Pomocné vědy historické  Pravěká archeologie Předního Východu

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Historie  Kulturněhistorická a muzeologická studia

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: České dějiny  Dokumentace památek  Historie  Historie (dvouoborové)  Historie (jednooborové)  Kulturní historie  Spisová a archivní služba  Tschechische Geschichte

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 6

Obory: Církevní a obecné dějiny  Dějiny evropské kultury  Dějiny křesťanského umění

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: České a československé dějiny  České a československé dějiny (EN)

Právnická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Právní dějiny a římské právo