Historie a archivnictví

9 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Filozofická fakulta

 • Archeologie pravěku a středověku
 • Archivnictví a pomocné vědy historické
 • Asian History and Culture (EN)

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta humanitních studií

 • Contemporary European Cultural History (EN)
 • Dějiny moderní evropské kultury
 • Europäische Kulturzeitgeschichte (DE)

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta sociálních věd

 • History and Area Studies (EN)
 • Master in Area Studies (EN)
 • Modern History (EN)

a další 2 programy

5 programů

Národohospodářská fakulta

 • Moderní hospodářské dějiny
 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století
2 programy

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Historie ve veřejném prostoru
 • Public History (EN)
2 programy

Právnická fakulta

 • Právní dějiny a římské právo
1 program

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • International Relations: Political History of Central and Eastern Europe
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.