Historie a archivnictví

1 škola či fakulta

Zkušenosti z celého světa 🌍 zastřešené 4 fakultami (Business, Media & IT, Art & Design, Education) Prague City University

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

  • Archeologie - Archeologie středověku a novověku
  • Archeologie – Krajinná archeologie
  • Český jazyk a literatura (dvouoborové)

a dalších 7 programů

10 programů