Historie a archivnictví

2 školy a faktuly

Přijď zažít FSV UK na celofakultní den otevřených dveří I 8. 12. 2023 I Areál Jinonice, Praha

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

  • Archeologie - Archeologie středověku a novověku
  • Archeologie – Krajinná archeologie
  • Český jazyk a literatura (dvouoborové)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

  • Moderní dějiny střední Evropy
  • Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností
2 programy