Andragogika a personalistika

17 škol a fakult

Má smysl studovat MBA? Zjistěte to přímo od absolventů!

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Komunikace a společnost
 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Komunikace v managementu
 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Lidské zdroje

a dalších 5 programů

8 programů

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů
 • Management - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů
4 programy

Business Institut EDU a.s.

 • BBA Personální management
 • MBA Management soft skills
 • MBA Řízení lidských zdrojů
3 programy

Filozofická fakulta

 • Andragogika
 • Andragogika (dvouoborové)
 • Andragogika se specializací personální rozvoj
3 programy

Fakulta humanitních studií

 • Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
1 program

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy
 • Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy pro absolventy VOŠ
2 programy

LIGS University

 • Executive MBA
 • Interactive Online DBA
 • Interactive Online MBA

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Andragogika a personální řízení
1 program

Filozofická fakulta

 • Andragogika
 • Andragogika (EN)
2 programy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Andragogika
 • Vzdělávání dospělých
2 programy

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Řízení lidských zdrojů a personální management
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola aplikované psychologie

 • Personální a interkulturní management
1 program

European Business School SE

 • MBA - Řízení lidských zdrojů a personální management
1 program