Andragogika a personalistika

21 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Komunikace a společnost
 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Komunikace v managementu
 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Lidské zdroje
 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Psychologie a sociologie

a další 4 programy

8 programů

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů
 • Management - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů

a další 2 programy

5 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Management soft skills
 • MBA Řízení lidských zdrojů
 • Studium BBA Personální management
3 programy

Filozofická fakulta

 • Andragogika
 • Andragogika (dvouoborové)
 • Andragogika v profilaci na personální management
3 programy

NEWTON College, a.s.

 • Management lidských zdrojů
 • Management lidských zdrojů (NEWTON Business)
2 programy

Fakulta humanitních studií

 • Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
1 program

LIGS University

 • Executive MBA
 • Interactive Online DBA
 • Interactive Online MBA
 • Interactive Online MSc
 • Interactive Online PhD
5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Andragogika a personální řízení
 • Andragogika a personální řízení (dvouoborvé)
2 programy

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Řízení lidských zdrojů a personální management
1 program

European Business School SE

 • MBA - Řízení lidských zdrojů a personální management
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Speciální andragogika (jednooborové)
1 program

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Andragogika
 • Vzdělávání dospělých
2 programy

Fakulta vojenského leadershipu

 • Řízení lidských zdrojů
1 program

Vysoká škola aplikované psychologie

 • Personální a interkulturní management
1 program

Zdravotně sociální fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Speciální pedagogika - vychovatelství
2 programy