Andragogika a personalistika

6 škol a fakult

Přijď zažít FSV UK na celofakultní den otevřených dveří I 8. 12. 2023 I Areál Jinonice, Praha

Business Institut EDU a.s.

  • MBA Management Soft Skills (ENG – online)
  • MBA Management soft skills (online)
  • MBA Řízení lidských zdrojů (online)
3 programy

Vysoká škola ekonomie a managementu

  • Diverzity management
  • Gender management
  • Interkulturní leadership

a dalších 14 programů

17 programů

Evropská akademie vzdělávání SE

  • MBA - Financial management
  • MPA - Lidské zdroje a řízení lidí
2 programy

European School of Business & Management SE

  • MBA - Human Resource Management online (ENG)
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.