Humanitní a společenské vědy

45 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta sociálních věd

 • Bezpečnostní studia
 • European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme - Erasmus Mundus (EN)
 • Geopolitical Studies (EN)

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • Aplikovaná etika
 • Applied Ethics (EN)

a dalších 31 programů

34 programů

Fakulta filozofická

 • Archaeology
 • Archeologie
 • Etnologie a kulturní studia

a dalších 15 programů

18 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Demografie s historií
 • Demografie se sociologií
 • Sociální epidemiologie
3 programy

1. lékařská fakulta

 • Lékařská psychologie a psychopatologie
 • Medical Psychology and Psychopathology (EN)
2 programy

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Archeology (EN)
 • Archivnictví

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Arteterapie
 • Educational Psychology
 • Oborové didaktiky STEM předmětů

a další 3 programy

6 programů

Teologická fakulta

 • Etika v sociální práci
 • Filosofie
 • Religionistika

a další 4 programy

7 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Management sociální práce v organizacích
 • Ošetřovatelství
 • Sociální práce
 • Zdravotně-sociální péče
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Aesthetics and Culture Studies
 • Andragogika
 • Archeologie

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta sociálních studií

 • Bezpečnostní a strategická studia
 • Clinical psychology (EN)
 • Conflict and Democracy Studies (EN)

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Historická a muzeologická studia
 • Historie
 • Sociální práce
3 programy

Filozofická fakulta

 • Archivnictví a spisová služba
 • České dějiny
 • Dokumentace památek

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta sociálně ekonomická

 • Regionální rozvoj a veřejná správa
 • Sociální politika a sociální práce
 • Sociální práce
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Andragogika a personální řízení
 • Archeologie pravěku a středověku
 • Archivnictví a pomocné vědy historické

a dalších 48 programů

51 programů

Husitská teologická fakulta

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (dvouoborové)
 • Husitská teologie
 • Husitská teologie (dvouoborové)

a dalších 14 programů

17 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci
 • Biblical Theology
 • Biblická teologie

a dalších 18 programů

21 programů

Filozofická fakulta

 • Andragogika
 • Andragogika (dvouoborové)
 • Andragogika se specializací personální rozvoj

a dalších 45 programů

48 programů

Národohospodářská fakulta

 • Economics and Public policy (EN)
 • Moderní hospodářské dějiny
 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století
3 programy