Humanitní a společenské vědy

44 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • Aplikovaná etika
 • Contemporary European Cultural History (EN)
 • Dějiny moderní evropské kultury
 • Deutsche und französische Philosophie (DE)
 • Elektronická kultura a sémiotika

a dalších 25 programů

31 programů

Fakulta sociálních věd

 • Bezpečnostní studia
 • European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme
 • Geopolitical Studies
 • International Economic and Political Studies
 • International Relations
 • Komunikační studia
 • Master in Area Studies

a dalších 22 programů

29 programů

Fakulta filozofická

 • Archeologie
 • Etnologie
 • Filozofie
 • Historie
 • Humanistika
 • Moderní dějiny
 • Obecné dějiny
 • Politologie
 • Sociologie
 • Teorie a dějiny vědy a techniky
 • Teorie a filozofie komunikace
11 programů

Evangelická teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Biblická teologie (EN)
 • Evangelická teologie
 • Evangelická teologie (EN)
 • Historická teologie a teologie náboženství
 • Historická teologie a teologie náboženství (EN)

a dalších 7 programů

13 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Demografie se sociologií
 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)
 • Sociální epidemiologie
4 programy

Filozofická fakulta

 • Andragogika
 • Andragogika (dvouoborové)
 • Andragogika v profilaci na personální management
 • Archeologie
 • Archeologie (dvouoborová)
 • Archeologie (dvouoborové)
 • Archivnictví
 • Archivnictví (dvouoborové)

a dalších 23 programů

31 programů

Národohospodářská fakulta

 • Hospodářské a politické dějiny
 • Hospodářské a politické dějiny 20. století
2 programy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Historie
 • Kulturněhistorická a muzeologická studia
 • Sociální práce a penitenciární péče
 • Speciální pedagogika pro vychovatele
 • Vychovatelství
5 programů

Filozofická fakulta

 • České dějiny
 • Dokumentace památek
 • Filozofie (dvouoborové)
 • Historie
 • Historie (dvouoborové)
 • Historie (jednooborové)
 • Kulturní historie
 • Politická filozofie
 • Politologie (dvouoborové)
 • Spisová a archivní služba

a další 3 programy

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Filozofie (dvouoborové)
 • Historie (dvouoborové)
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Politologie (dvouoborové)
 • Sociální pedagogika
 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Speciální pedagogika - intervence

a další 3 programy

10 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Charitativní a sociální práce
 • Charitativní a sociální práce
 • Katolická teologie
 • Mezinárodní sociální a humanitární práce
 • Praktická teologie
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví
 • Sociální pedagogika

a další 4 programy

12 programů

Fakulta humanitních studií

 • Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
 • Pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku
 • Sociální pedagogika
4 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Archeologie
 • Archeologie + Historie
 • Archeologie + Muzeologie
 • Historie
 • Historie - muzeologie
 • Historie – památková péče
 • Historie se zaměřením na české a československé dějiny
 • Informační a knihovnická studia
 • Knihovnictví

a další 3 programy

12 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Edukační péče o seniory
 • Moderní dějiny střední Evropy
 • Sociální patologie a prevence
3 programy

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Archivnictví
 • Filozofie
 • Filozofie a společenské vědy
 • Historické vědy se specializací Archivnictví a Historie
 • Historie
 • Počítačová podpora v archivnictví
 • Politologie
 • Politologie – africká studia

a dalších 6 programů

15 programů

Pedagogická fakulta

 • Náboženská výchova
 • Sociální komunikace v neziskovém sektoru
 • Sociální patologie a prevence
 • Sociální pedagogika
 • Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních
 • Speciální pedagogika - intervence

a další 2 programy

8 programů

Filozofická fakulta

 • Andragogika a personální řízení
 • Andragogika a personální řízení (dvouoborvé)
 • Archeologie pravěku a středověku
 • Archivnictví a pomocné vědy historické
 • Archivnictví a pomocné vědy historické (dvouoborové)
 • České dějiny

a dalších 51 programů

57 programů

Filozofická fakulta

 • České a československé dějiny
 • Didaktika dějepisu
 • Filozofie
 • Historie
 • Historie (dvouoborové)
 • Historie a ochrana průmyslového dědictví
 • Hospodářské a sociální dějiny
 • Hospodářské a sociální dějiny novověku
 • Kulturní dějiny

a dalších 5 programů

14 programů