Humanitní a společenské vědy

45 škol a fakult

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Sociální práce v péči o duševní zdraví
 • Zdravotně sociální péče
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Archeologie - Archeologie středověku a novověku
 • Archeologie – Krajinná archeologie
 • Computer Science (EN)

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Sociální patologie a prevence
 • Sociální práce ve veřejné správě
2 programy

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Digitální historické vědy
 • Filozofie

a dalších 18 programů

21 programů

Pedagogická fakulta

 • Kulturní a duchovní studia
 • Náboženská výchova
 • Sociální patologie a edukace v neziskovém sektoru
 • Sociální patologie a prevence
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotně sociální péče
2 programy

Fakulta multimediálních komunikací

 • Marketing Communications (EN)
 • Marketingová komunikace
2 programy

Filozofická fakulta

 • Dějepis (dvouoborové)(Učitelství pro střední školy)
 • Filozofická studia
 • Filozofie

a dalších 18 programů

21 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních studií

 • Rozvoj a řízení v sociální práci
 • Social Work
 • Sociální práce

a dalších 5 programů

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Andragogika
 • Psychologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
 • Učitelství pro střední školy: Psychologie (dvouoborové)
 • Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
4 programy

Katolická teologická fakulta

 • Aplikovaná etika
 • Církevní a obecné dějiny
 • Dějiny evropské kultury

a další 4 programy

7 programů

Evangelická teologická fakulta

 • Biblical Theology (EN)
 • Biblická teologie
 • Evangelická teologie

a dalších 10 programů

13 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Kinanthropology (EN)
 • Kinantropologie
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Educational and School Psychology (EN)
 • Filozofie výchovy a vzdělávání
 • Historie ve veřejném prostoru

a dalších 5 programů

8 programů

Právnická fakulta

 • Právní dějiny a římské právo
 • Teorie, filozofie a sociologie práva
2 programy

Fakulta filozofická

 • Archeologie
 • Filozofie
 • Filozofie - Anglický jazyk (dvouoborové)

a dalších 11 programů

14 programů

Lékařská fakulta

 • Social Medicine (EN)
 • Sociální lékařství
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program