Humanitní a společenské vědy

59 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

NEWTON College, a.s.

 • Management lidských zdrojů
 • Management lidských zdrojů (NEWTON Business)
 • Management ve zdravotnictví a sociálních službách (NEWTON Business)
 • Psychologie pro manažery (NEWTON Business)
 • Psychologie pro manažery (NEWTON Premium)
5 programů

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • Aplikovaná etika
 • Contemporary European Cultural History (EN)
 • Dějiny moderní evropské kultury
 • Deutsche und französische Philosophie (DE)
 • Elektronická kultura a sémiotika

a dalších 25 programů

31 programů

Fakulta sociálních věd

 • Bezpečnostní studia
 • European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme
 • Geopolitical Studies
 • International Economic and Political Studies
 • International Relations
 • Komunikační studia
 • Master in Area Studies

a dalších 22 programů

29 programů

Fakulta filozofická

 • Archeologie
 • Etnologie
 • Filozofie
 • Historie
 • Humanistika
 • Moderní dějiny
 • Obecné dějiny
 • Politologie
 • Sociologie
 • Teorie a dějiny vědy a techniky
 • Teorie a filozofie komunikace
11 programů

Evangelická teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Biblická teologie (EN)
 • Evangelická teologie
 • Evangelická teologie (EN)
 • Historická teologie a teologie náboženství
 • Historická teologie a teologie náboženství (EN)

a dalších 6 programů

12 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Sociální pedagogika/Sociální patologie
 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Komunikace a společnost
 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Komunikace v managementu
 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Lidské zdroje

a dalších 5 programů

9 programů

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • Humanities
 • Humanities, Society and Culture
 • Jewish Studies: History and Culture
 • Politics and Society
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Demografie se sociologií
 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)
 • Sociální epidemiologie
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Andragogika
 • Andragogika (dvouoborové)
 • Archeologie
 • Archeologie (dvouoborová)
 • Archeologie (dvouoborové)
 • Archivnictví
 • Archivnictví (dvouoborové)
 • Evropská studia a mezinárodní vztahy
 • Filozofie
 • Filozofie (dvouoborové)

a dalších 18 programů

28 programů

Národohospodářská fakulta

 • Hospodářské a politické dějiny
 • Hospodářské a politické dějiny 20. století
2 programy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Historie
 • Kulturněhistorická a muzeologická studia
 • Speciální pedagogika pro vychovatele
 • Vychovatelství
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • České dějiny
 • Dokumentace památek
 • Filozofie (dvouoborové)
 • Historie
 • Historie (dvouoborové)
 • Historie (jednooborové)
 • Kulturní historie
 • Politická filozofie
 • Politologie (dvouoborové)
 • Společenské vědy (dvouoborové)

a další 2 programy

12 programů

Pedagogická fakulta

 • Filozofie (dvouoborové)
 • Historie (dvouoborové)
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Politologie (dvouoborové)
 • Sociální pedagogika
 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Speciální pedagogika - intervence

a další 3 programy

10 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Charitativní a sociální práce
 • Charitativní a sociální práce
 • Katolická teologie
 • Mezinárodní sociální a humanitární práce
 • Praktická teologie
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví
 • Sociální pedagogika

a další 2 programy

10 programů

Fakulta humanitních studií

 • Pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku
 • Sociální pedagogika
3 programy

CEVRO Institut, z.ú.

 • Philosophy, Politics, Economics
 • Politologie
 • Politologie a mezinárodní vztahy
3 programy